SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

19.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Czy trwałe przekazanie gospodarstwa musi eliminować z ubezpieczenia w KRUS? fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Czy trwałe przekazanie gospodarstwa musi eliminować z ubezpieczenia w KRUS?

Napisał  Lis 22, 2017

Krajowa Rada Izb Rolniczych nie zgadza się z wymogiem, że trwałe przekazanie gospodarstwa, musi wiązać się z zaprzestaniem ubezpieczenia w KRUS.

Przedstawiciele KRIR zwrócili się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania na 5 lat ubezpieczenia w KRUS.

Trwałe przekazanie gospodarstwa dotyczy zazwyczaj rolników w wieku przedemerytalnym, którzy dotychczas byli ubezpieczeni w KRUS i liczą na ustalenie prawa do emerytury rolniczej w ciągu kilku najbliższych lat. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że warunek zaprzestania działalności rolniczej za zasadny, ale nie zgadza się z wymogiem niepodlegania ubezpieczeniu w KRUS, bowiem „pozbawia on osoby w wieku powyżej 60 lat możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w ciągu 5 lat i zmusza ich do opłacania składek w ZUS.” 

Zawnioskowano także, aby rolnicy w wieku przekraczającym 60 rok życia, mogli pozostać w dotychczasowym systemie ubezpieczenia rolniczego na zasadzie domownika w momencie, kiedy zdecydują się przekazać gospodarstwo innemu rolnikowi.

(rpf) KP, KRIR

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama