SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

19.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
KRIR: Wnioski o dopłaty drogą elektroniczną mogą wiązać się z problemami fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

KRIR: Wnioski o dopłaty drogą elektroniczną mogą wiązać się z problemami

Napisał  Lis 22, 2017

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW, składać będzie można tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek).

Obowiązek taki wynika z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zgodnie z którym od 2018 roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku.

Krajowa Rada Izb Rolniczych ma jednak obawy, że obowiązek składania wniosków drogą elektroniczną, nie będzie łatwym procesem.

KRIR uważa, że sam pomysł składania wniosków drogą elektroniczną jest bardzo dobry, ale swoje obawy uzasadnia tym, że składanie wniosków drogą internetową było możliwe już od 2011 roku, a każdego roku z tej możliwości korzystało zaledwie ok. 1 % rolników.

Samorząd rolniczy zastanawia się także, czy system komputerowy ARiMR jest na to przygotowany i czy  rolnicy ubiegający się o płatności obszarowe nie będą zmuszeni do korzystania z usług firm prywatnych i publicznych, które będą świadczyć usługi za wysoką odpłatnością.

KRIR twierdzi, że zaproponowany w projekcie przejściowy termin wysyłania rolnikom częściowo wypełnionych, papierowych wniosków z załącznikami graficznymi (do 2020 roku) jest zbyt krótki na to, aby 100 % rolników składało wnioski o płatności elektronicznie.

(rpf) KP, KRIR

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama