SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
KZP-PTCh: Zmiany na nowych obszarach OSN pogorszą konkurencyjność gospodarstw fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

KZP-PTCh: Zmiany na nowych obszarach OSN pogorszą konkurencyjność gospodarstw

Napisał  Gru 04, 2017

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, przedstawił swoje zdanie na temat obowiązku dłuższego przechowywania nawozów naturalnych przez rolników.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych".

Zakłada on, że rolnicy, którzy zajmują się w swoich gospodarstwach produkcją zwierzęcą, będą zobowiązani do wybudowania zbiorników pozwalających przechowywać płynne nawozy naturalne przez okres 6 miesięcy oraz stałe przez 5 miesięcy. 

Koszty związane z tymi inwestycjami, będą musiały w całości zostać pokryte przez rolników, a ich łączna wysokość może wynieść nawet 750 milionów złotych.

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej uważa, że wiele gospodarstw rolnych ma niską rentowność i nie stać ich na przeprowadzenie tak drogich inwestycji bez wsparcia Skarbu Państwa.

Problemem może być też przeprowadzenie samej inwestycji ze względu na procedury z nią związane. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest długotrwałym procesem kończącym się zwykle niepowodzeniem, a problemem mogą być też okoliczni mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się tego typu inwestycjom.

KZP-PTCh informuje, że nie wywiązanie się rolników z przeprowadzenia inwestycji, będzie musiało skutkować zmniejszeniem ilości utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie, tak aby dopasować ilość zwierząt do obecnej pojemności zbiorników. To z kolei spowoduje, że będą one generować jeszcze mniejsze dochody, a ich rentowność dodatkowo spadnie.

Związek twierdzi, że wprowadzenie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie całego kraju wiąże się również z nałożeniem na wszystkie towarowe gospodarstwa nowych obowiązków i ograniczeń w zakresie terminów stosowania nawozów.

KZP-PTCh podkreśla, że regulacje proponowane na nowych obszarach OSN wprowadzają negatywne skutki związane z pogorszeniem konkurencyjności towarowych gospodarstw rolnych w Polsce względem innych podmiotów z państw unijnych, którzy nie będą podlegali tak rygorystycznym wymogom środowiskowym.

(rpf) KP, KZP-PTCh 

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail