SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

27.9°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Ustalono budżet przeznaczony na program scaleń gruntów w Polsce fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Ustalono budżet przeznaczony na program scaleń gruntów w Polsce

Napisał  Sty 08, 2018

Polskie rolnictwo w dalszym ciągu charakteryzuje się dużą ilością gruntów, które są nadmiernie rozproszone.

Poprawa struktury obszarowej gospodarstw jest jednym z działań, które jest niezbędne, aby zachować i poprawić wzrost konkurencyjności polskiego sektora rolnego. Między innymi dlatego, jednym z celów polskiego rolnictwa jest opracowanie programu, który obejmowałby scalanie gruntów.

Proces scalania gruntów rolnych polega na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, które charakteryzują się innym ukształtowaniem niż pierwotne i prowadzi do zmniejszenia ilości małych i rozdrobnionych działek w gospodarstwach.

Celem procesu scalania jest poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw oraz ich restrukturyzacja i modernizacja. 

Szacuje się, że w Polsce jest jeszcze około 3 milionów użytków rolnych nadmiernie rozdrobnionych i rozproszonych, które wymagają scalenia. Czynnikiem, który dodatkowo pogłębia problem, jest rozwój infrastruktury drogowej, w efekcie czego właściciele gruntów ponoszą spore straty.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że całkowity budżet przeznaczony na proces scalania gruntów został podwojony i wyniesie 1,2 miliarda złotych.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten typ operacji odbyły się w Samorządach Województw w pierwszej połowie 2016 roku, ale w związku ze zwiększeniem budżetu przeznaczonego na ten cel, planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów.

Pomoc w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych można było otrzymać na wykonanie prac scaleniowych, na zagospodarowanie poscaleniowe oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

W województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym  maksymalnie wynosi 800 euro, natomiast dla prac poscaleniowych 2000 euro.

W pozostałych województwach wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym  maksymalnie wynosi 650 euro i 1900 euro na wykonanie prac poscaleniowych.

(rpf) KP, ARiMR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail