SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

27.9°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe może liczyć na dodatkowe wsparcie? fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe może liczyć na dodatkowe wsparcie?

Napisał  Sty 11, 2018

Krajowa Rada Izb Rolniczych chce wspierać funkcjonowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO) i uważa, że powinno być ono w większym stopniu finansowane na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Według danych przedstawionych przez KRIR, kwota pochodząca ze strony samorządów terytorialnych stanowiła 17% ogólnego budżetu PDO, podczas gdy 43% stanowiły środki finansowe przekazywane z budżetu państwa. 

W związku z tym, przedstawiciele Izb Rolniczych zwrócili się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o stworzenie możliwości prawnych dla wsparcia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO) na poziomie wojewódzkim i krajowym.

PDO jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

Zdaniem Krajowej Rada Izb Rolniczych funkcjonowanie tego systemu i rekomendacja odmian przynosi bezpośrednie korzyści dla regionu i państwa i powinno mieć zapewnione warunki prawne i finansowe dla dalszego funkcjonowania.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KRIR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail