SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

27.9°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Dopłaty do materiału siewnego 2018 fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Dopłaty do materiału siewnego 2018

Napisał  Sty 11, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o dopłaty z tytułu wykorzystanego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wnioski można składać w terminie od 15.01 do 25.06.2018 roku do właściwego ze względu zamieszkania albo siedziby producenta rolnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów i nie są nimi objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Wysokość stawek określana jest corocznie do dnia 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty obejmują materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

– zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
– rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
– ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

– odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg;
– odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
– pszenicy twardej - 150 kg;
– odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
– odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
– odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
– odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;
– odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
– pszenżyta - 150 kg;
– owsa zwyczajnego - 150 kg;
– owsa nagiego - 120 kg;
– owsa szorstkiego - 80 kg;
– łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg;
– grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg;
– bobiku - 270 kg;
– wyki siewnej - 80 kg;
– soi - 120 kg;
– ziemniaka - 2000 kg;
– mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub –
– pastewnych wymienionych w pkt 1-17 - 140 kg.

(rpf) Krzysztof Przepióra, ARiMR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail