-1.4°C

KRIR przeciwko zakazowi wywozu nawozów naturalnych w weekendy i święta fot. Fotolia.com

KRIR przeciwko zakazowi wywozu nawozów naturalnych w weekendy i święta

Napisał  Sty 22, 2018

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest niezadowolony ze stanowiska rady miejskiej w Strzelcach Opolskich, która chce zakazać miejscowym rolnikom wywozu nawozów naturalnych w weekendy i święta. 

Aktualnie terminy stosowania nawozów naturalnych reguluje ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu. Na jej mocy mogą być one stosowane bez przeszkód w terminie od 1 marca do 30 listopada. Wyjątek stanowią tereny OSN, gdzie termin ten upływa 15 listopada.

Władze Strzelec Opolskich kierując się interesem mieszkańców, zdecydowały się jednak na stworzenie uchwały, która ograniczałaby rolnikom możliwość wywozu nawozów pochodzenia zwierzęcego. Na podstawie nowego prawa, rolnicy mieliby zakaz stosowania nawozów -  obornika, gnojówki i gnojowicy w odległości mniejszej niż 100 metrów od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej weekendy i święta. 

KRIR sprzeciwia się takiemu działaniu i podjął odpowiednie kroki, aby nie dopuścić do wejścia zapisu w życie. Przedstawiciele izb rolniczych zwrócili się do Wojewody Opolskiego z prośbą o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych powołuje się na wspomnianą wyżej ustawę z dnia 10 lipca 2007, która w żaden sposób nie odnosi się do odległości stosowania nawozów naturalnych od budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

Izby rolnicze zauważają, że rolnicy dysponują ograniczonym czasem na wykonanie zabiegów agrotechnicznych, które uzależnione są od panujących warunków pogodowych, a zmiana w przepisach prawa miejscowego dodatkowo utrudni ich pracę.

KRIR obawia się także, że wejście w życie uchwały w Strzelcach Opolski, spowoduje pojawienie się podobnych zapisów na terenie całego kraju, co może doprowadzić do zachwiania produkcji zwierzęcej.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KRIR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama