SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Krajowa Rada Izb Rolniczych z propozycjami zmian w ustawie „Prawo łowieckie” fot. Fotolia.com

Krajowa Rada Izb Rolniczych z propozycjami zmian w ustawie „Prawo łowieckie”

Napisał  Sty 25, 2018

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się kilka dni temu do Ministra Środowiska z prośbą o naniesienie zmian w nowelizowanej w sejmie ustawie „Prawo łowieckie”.

Przedstawiciele KRIR oczekiwali między innymi możliwości zawieszenia działania ustawy, gdyby doszło do wystąpienia epidemii choroby w populacjach zwierzyny łownej. Izby rolnicze uważają, że taka szansa umożliwiałaby podjęcie innych, skutecznych rozwiązań w celu jak najszybszego ograniczenia populacji określonego gatunku dzikich zwierząt.

Ponadto KRIR na podstawie wniosku otrzymanego z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w dniu 24 stycznia 2018 roku, zawnioskował o możliwość wprowadzenie wymogu zasięgnięcia opinii właściwej terenowo izby rolniczej w procesie tworzenia rocznych planów łowieckich oraz wieloletnich planów hodowlanych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że pasze takie jak np. kiszonki powinny być uznawane za płody rolne lub innego rodzaju wytwory działalności rolniczej, a szkody wyrządzone w nich przez zwierzynę łowną powinny podlegać rekompensacie na zasadach określonych w ustawie.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KRIR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail