3.2°C

Zakaz stosowania pasz GMO po raz kolejny przesunie się w czasie? fot. Fotolia.com

Zakaz stosowania pasz GMO po raz kolejny przesunie się w czasie?

Napisał  Sty 26, 2018

Wszystko wskazuje na to, że wprowadzenie zakazu stosowania pasz zawierających surowce z genetycznie modyfikowanych roślin, po raz kolejny przesunie się w czasie.

W przeszłości przekładano go na 12 sierpnia 2008, 1 stycznia 2017 oraz 1 stycznia 2019 roku. Teraz szykują się kolejne opóźnienia.

Na mocy projektowanej ustawy z dnia 15 stycznia 2018 roku, zakaz stosowania pasz GMO miałby opóźnić się o kolejne 5 lat i wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Powodem przekładania terminu wejścia przepisów w życie jest przede wszystkim obawa przed zwiększeniem deficytu białka paszowego w Polsce co wiązałoby się ze wzrostem cen pasz oraz pogorszeniem się konkurencyjności krajowej produkcji wieprzowiny i drobiu.

Celem Polski od dłuższego czasu jest zmniejszenie importu soi GMO, której stosowanie jest kontrowersyjne z powodu negatywnego wpływu żywności GMO na zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Zespół do spraw alternatywnych źródeł białka, który został powołany w lutym 2007 roku uważa, że alternatywami dla soi GMO może być białko soi non GMO, śruta rzepakowa, białko owadzie, oraz rośliny strączkowe po eliminacji składników antyżywieniowych. 

Z analizy bilansu paszowego w Polsce wynika jednak, że całkowite zastąpienie importowanej śruty sojowej w strefie klimatycznej w której znajduje się Polska może być problematyczne.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KZP-PTCh