26.5°C

partnerzy:

reklama
NIK negatywnie o realizacji programu bioasekuracji. Resort rolnictwa odpowiada fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

NIK negatywnie o realizacji programu bioasekuracji. Resort rolnictwa odpowiada

Napisał  Sty 30, 2018

Najwyższa Izba Kontroli jest niezadowolona z działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie realizacji oraz nadzoru nad programem bioasekuracji, którego celem jest zaprzestanie rozszerzania się wirusa ASF.

Pierwszy przypadek występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń stwierdzono na terytorium Polski w lutym 2014 roku wśród dzików. Choroba rozprzestrzeniła się w bardzo szybkim tempie i w kwietniu 2015 roku, kiedy odnotowano 3 ogniska ASF u trzody chlewnej i 44 przypadki choroby u dzików, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu programu bioasekuracji, który początkowo obowiązywał jedynie w województwie podlaskim.

Aktualne dane dotyczące choroby to 107 przypadków wśród świń oraz ponad 1128 wśród dzików. Wraz z przemieszczaniem się wirusa, do programu bioasekuracji włączano kolejne gminy. 

Zdaniem NIK wszystko odbywało się zbyt wolno, a program okazał się nieskuteczny, ponieważ nie osiągnięto jego głównych celów - nie zahamowano rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli jako przykład podaje sytuację z 2016 roku, kiedy po wystąpieniu choroby u dzików w kolejnych powiatach, województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie, zostały objęte programem bioasekuracji dopiero w lipcu kolejnego roku.

NIK zauważa także, że 74% gospodarstw rolnych utrzymujących świnie nie miało odpowiednich zabezpieczeń.

Krytyczna opinia dotycząca programu bioasekuracji spotkała się z odpowiedzią ze strony resortu, które podkreśla, że program bioasekuracji z założenia jest działaniem, które wspomaga zapobieganie szerzeniu się choroby i nie jest narzędziem, które bezpośrednio zwalczałoby afrykański pomór świń.

– Wprowadzone w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 rozwiązania prawne były wystarczające do osiągnięcia określonych w programie celów, a zasady dotyczące podniesienia poziomu bioasekuracji w gospodarstwach wynikające z przepisów prawnych regulujących realizację tego programu były odpowiednie i dostosowane do rozdrobnionej struktury stad – można przeczytać w komunikacie ministerstwa.

– Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji miernikiem względem, którego miała nastąpić ocena wdrożenia programu miała być liczba ognisk choroby zakaźnej w okresie 1 roku od zastosowania środków. Jak wynika z analizy występowania u świń afrykańskiego pomoru świń w Polsce w okresie 1 roku od zastosowania środków Programu, tj. od 29 kwietnia 2015 r. do 29 kwietnia 2016 r. na obszarze gdzie był on realizowany nie stwierdzono afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w gospodarstwach – podaje MRiRW w dalszej części oświadczenia.

Resort rolnictwa zapowiedział również zintensyfikowanie kontrole gospodarstw utrzymujących świnie, zwłaszcza na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji oraz zapewnił, że zostaną one przeprowadzone z należytą starannością.

Ponadto zostaną podjęte działania przeciwepizootyczne, których celem będzie wyprzedzenie wystąpienie wirusa na nowych obszarach, co wiążę się z objęciem zasadami bioasekuracji terenu całego kraju.

(rpf) Krzysztof Przepióra, NIK, MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama