SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
„ASF u bram Wielkopolski – czas na działania” fot. Paweł Pąk

„ASF u bram Wielkopolski – czas na działania”

Napisał  Lut 05, 2018

Wirus afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie. Kolejne przypadki ASF pojawiają się coraz bliżej zachodniej granicy, co przyczyniło się do zorganizowania przez Wielkopolską Izbę Rolniczą konferencji: „ASF u bram Wielkopolski – czas na działania”.

30 stycznia 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie pojawiło się ponad 300 rolników, a także Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiciele służ Wojewody Wielkopolskiego, Zastępca Łowczego Krajowego, Łowczy Okręgowi oraz Poseł Zbigniew Ajchler i przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa kraju związkowego Brandenburgii z Niemiec.

W trakcie obrad udało się wysunąć następujące wnioski:

1. ASF jest wspólnym problemem rolników i myśliwych. Działania obu stron muszą przebiegać we wzajemnym zrozumieniu.

2. Działania rządu w kwestii zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF muszą być zintensyfikowane, by osiągnąć ich pełną skuteczność.

3. Dążenie polskiego rządu do rozdzielenia konsekwencji wynikających z występowania ASF u świń domowych i u dzików, która w przyszłości ma zapobiec restrykcjom w handlu w przypadku występowania ASF jedynie u dzików.

4. Rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF oczekują szybkiej i pełnej rekompensaty finansowej za poniesione straty.

5. Skuteczne wdrożenie przez rolników zasad bioasekuracji musi odbyć się przy współudziale finansowym ze strony rządu.

6. Skutki zaniedbań popełnianych przez drobnych hodowców najbardziej odczują producenci towarowi. Z tego względu kontrole weterynaryjne powinny koncentrować się na tych pierwszych.

7. Do przeprowadzenia zadań w celu zapobiegania i zwalczania wirusa ASF przez służby rządowe konieczne jest zwiększenie ich dofinansowania, w szczególności służb weterynaryjnych.

8. Konieczne jest przeprowadzenie powszechnej akcji informacyjnej o ASF nie tylko wśród rolników, lecz także wśród wszystkich osób przebywających w Polsce, szczególnie przybyłych zza wschodniej granicy.

9. Należy zintensyfikować redukcyjny odstrzał dzików do poziomu 0,1 szt. na km2 w całym kraju.

10. Należy zezwolić na prowadzenie polowań z użyciem reflektorów, noktowizorów, tłumików i amunicji odpowiedniej do młodych osobników.

11. Konieczne jest wypracowanie porozumienia z organizacjami broniącymi praw zwierząt, by nie utrudniały one działań myśliwych w zakresie redukcji populacji dzików.

(rpf) Krzysztof Przepióra, WIR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail