16.2°C

partnerzy:

reklama
Innowacje czynnikiem napędzającym rozwój rolnictwa fot. Paweł Pąk

Innowacje czynnikiem napędzającym rozwój rolnictwa

Napisał  Lut 08, 2018

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest jednym z priorytetowych celów sektora rolnego.

Realizacja celów współczesnego rolnictwa wymaga jednak odpowiedniego poziomu innowacji, o których dyskutowano podczas posiedzenia Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udział wzięli przedstawiciele nauki, doradztwa rolniczego oraz bezpośrednio zainteresowani rolnicy.

– Skuteczne wdrażanie innowacji i postępu w rolnictwie jest ważnym priorytetem resortu rolnictwa – powiedział podczas spotkania podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

– Nie ma możliwości bycia konkurencyjnym na rynku globalnym i lokalnym bez wprowadzania postępu, a kluczem do tego jest bezpośrednie i szybki wdrażanie innowacji – kontynuował Zarudzki.

Podczas posiedzenia przedstawiono między innymi aktualną sytuację dotyczącą funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR oraz przyjęto propozycję utworzenia Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podsekretarz stanu podkreślił także, że wdrażanie innowacji i wprowadzanie postępu w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest kluczowym aspektem i istnieje cały system związany z finansowaniem takich działań.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama