17.3°C

1/2

Energooszczędny system grzewczy i nowy piec – znaczne oszczędności opału i korzyść dla środowiska

Napisał  Lut 11, 2018

Właściciele domu jednorodzinnego usytuowanego na wsi w okolicy Łodzi, wybudowanego w latach 60 państwo Joanna i Arkadiusz Mirkowscy postanowili przeprowadzić remont domu w ścisłej współpracy z fachowcami w zakresie izolacji oraz remontu systemu cieplnego.

W domudokonano niezbędnej kompleksowej termomodernizacji oraz wymieniono cały system grzewczy w tym piec.

Państwo Mirkowscy zakupili nowy piec na eko-groszek w jednego z producentów spod z Pleszewa.

- My zamówiliśmy piec o mocy 25 kW, co najlepiej odpowiada prawie 200 m2 powierzchni ogrzewanej w naszym domu. Kocioł typu EKR jaki mamy zainstalowany w piwnicy naszego domu jest nowoczesnym kotłem sterowanym elektronicznie z retortowym podajnikiem ślimakowym opalanym eko-groszkiem – mówi Arkadiusz Mirkowski. Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania.

Dzięki zastosowaniu nowego dwusystemowego sposobu spalania polegającego na zgazowaniu paliwa w pierwszym etapie z jednoczesnym spalaniem produktów suchej destylacji w drugim etapie uzyskano bardzo dobre wyniki w trzeciej klasie (najwyższej) czystości spalin potwierdzonych świadectwem badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" wydanym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Obsługa kotła ogranicza się do nasypywania paliwa i do usunięcia popiołu raz na kilka dnia, a kocioł może pracować bez zatrzymywania przez cały sezon grzewczy.

- Przy temperaturze średniej ok. 0 – 4 stopnie Celsjusza spalam dziennie około 18 kg eko-groszku czyli ¾ worka – wylicza Arkadiusz Mirkowski. Począwszy od października do końca marca powinienem spalić do 2,5 tony paliwa. Do podajnika mieści się cztery worki po 25 kg każdy i taka ilość starczy na mniej więcej na tydzień. Piec czyszczę raz na tydzień. Czynność ta zajmuje mi 15-20 minut.

Kotły z palnikiem retortowym uznawane są obecnie za najbardziej efektywne źródła ciepła dla ogrzewnictwa indywidualnego.

- Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania—opowiada właściciel pieca. Zasilanie niewielkim porcjami paliwa, podawanymi z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu sekund, sprzyja maksymalnemu oszczędzaniu węgla przy wykorzystaniu zalet nowoczesnej techniki spalania współprądowego oraz możliwości nowoczesnych układów automatycznej regulacji – dodaje Mirkowski.

Dużą zaletą dla użytkowników stanowi możliwość nawet kilkudniowej i praktycznie bezobsługowej eksploatacji kotła. Uzyskać to można dzięki automatycznemu zasilaniu z dłuższego zasobnika paliwa. Temperaturę ciepła wewnątrz ustawia się przy pomocy pokrętła trójdzielnego, które reguluje zarówno ciepło na wyjściu z pieca jak i wewnątrz domu

Dzięki zastosowaniu nowego pieca sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w domu Państwa Mirkowskich zmniejszyło się prawie dwukrotnie, podobnie jak zużycie gazu i koszt ogrzewania.Po wykonaniu prac zapotrzebowanie budynku na energię spadło z 53,03 GJ do 32,82 GJ, i co ważne temperatura w poszczególnych pomieszczeniach domu obecnie jest taka sama.

Remont wyeliminował problem przegrzewania się pokoi na piętrze latem i nadmierne spadki temperatur w pomieszczeniach w nocy. Zużycie energii końcowej w domu jednorodzinnym Mirkowskich przed termomodernizacją wynosił nawet do 340 kWh/m2/rok podczas gdy obecnie około 125 kWh/m2/rok.

(rpf) Tomasz Kodłubański

reklama