SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

20.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Bioasekuracja i nowe obowiązki producentów świń od 28 lutego fot. Paweł Pąk

Bioasekuracja i nowe obowiązki producentów świń od 28 lutego

Napisał  Lut 15, 2018

Z dniem 28 lutego w życie wejdą nowe zasady bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, które obowiązywać będą wszystkich producentów świń na terenie całego kraju. Wprowadzenie nowych przepisów jest odpowiedzią na narastający problem związany z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Pojawienie się wirusa ASF w gospodarstwach zajmujących się produkcją trzody chlewnej wiąże się z koniecznością likwidacji stad, dlatego podstawowym celem bioasekuracji jest odpowiednie zabezpieczenie przed chorobą.

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało 13 lutego 2018 roku rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, producenci świń mają obowiązek:

- prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

- zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

- utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, 

- wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

- stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

- bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

- używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

- sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń oraz bieżącego aktualizowania tego spisu,

- zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,

- karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Gospodarstwa, które nie będą spełniać określonych wymogów, będą musiały podnieść swoje standardy. W przypadku wystąpienia uchybień, powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawać decyzje administracyjne nakazujące ich usunięcie lub będzie nakazywał ubój lub zabicie świń i zakazywał ich utrzymywania w gospodarstwie.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail