SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

20.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Upadki najczęstszą grupą wypadków w rolnictwie fot. Paweł Pąk

Upadki najczęstszą grupą wypadków w rolnictwie

Napisał  Lut 20, 2018

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na całym świecie.

„Upadki osób” to grupa wypadków, do których w rolnictwie dochodzi najczęściej. W minionym roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań, wynikających z wypadków przy pracy, z czego połowa dotyczyła „upadków osób”, w wyniku których 12 rolników straciło życie.

Liczbę wypadków z całą pewnością można by ograniczyć, dlatego zostaną podjęte w tym celu odpowiednie działania „Upadek to nie przypadek” - pod takim hasłem w 2018 roku odbywać będzie się większość działań prewencyjnych KRUS w roku 2018. Kampania KRUS ma wpłynąć na zmianę świadomości i zachowań osób pracujących w gospodarstwach rolnych

Najczęstszymi wypadkami zgłoszonych do KRUS w 2017 roku zaliczanymi do grupy upadek osób były:

– upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (42,5%);
– upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (24,7%);
– upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (14,1%);
– upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (13,1%).

Do zdarzeń zaliczanych do grupy osób dochodziło najczęściej w wyniku: 

– złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 33%;
– nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 10,3%;
– niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,4%;
–wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,1%;
– nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5%;
– niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 4,4%.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KRUS

reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail