33.1°C

partnerzy:

reklama
Ile biogazu można uzyskać z przetwórstwa rolnego? ⓒ creativenature.nl - fotolia.com

Ile biogazu można uzyskać z przetwórstwa rolnego?

Napisał  Mar 02, 2018

Pod koniec 2017 roku w Polsce działało 95 biogazowni rolniczych o całkowitej mocy elektrycznej zainstalowanej 101,09 MW.

W krajowym planie działania w obejmującym energię ze źródeł odnawialnych zakładano, że do 2020 roku w biogazowniach na terenie naszego kraju będzie wytwarzanych 980 MW. Plany zakładały do 2020 r. powstanie 2000 takich instalacji, co obecnie nie jest możliwe do zrealizowania.

W ciągu niespełna 2 lat musiałyby powstać instalacje o mocy 750 MW, czyli łącznie od 750 do 800 biogazowni rolniczych.

Ceny referencyjne dla biogazowni o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 570 zł/MWh, a o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh.

Każda biogazownia wymaga odpowiedniej ilości gnojowicy lub innego paliwa ekologicznego by wytworzyć opłacalną ilość biogazu.

Uzysk biogazu (w m3/ tonę substratu):
• ziarno żyta - ok. 600m3 /t
• otręby zboża - ok. 550m3 /t
• kiszonka kukurydzy - ok. 190m3 /t
• zielonka traw - ok. 180m3 /t
• kiszonka buraka - ok. 170m3 /t
• suche odpady kurze 45% - ok. 160m3 /t
• obornik bydlęcy - ok. 60m3 /t
• wywar gorzelniany (zboże) - ok. 50m3 /t
• gnojowica świńska 8% - ok. 30m3 /t
• gnojowica świńska 4% - ok. ok. 15m3 /t
• gnojowica bydlęca - ok. 20m3 /t

Oto jak przedstawia się porównanie ilości energii wyprodukowanej z danej wielkości areału łąk czy pastwisk, na którym hodowana jest dana ilość sztuk bydła.

Jednostka kogeneracyjna
(moc elektryczna)

Wymagany areał

Wymagana ilość gnojowicy (szt. bydła)

250 kW

85 ha

120 szt.

500 kW

165 ha

300 szt.

750 kW

325 ha

550 szt.

1 000 kW

430 ha

600 szt.

1 500 kW

600 ha

650 szt.

2 000 kW

860 ha

700 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadem w biogazowni jest tzw. poferment, który można wykorzystać jako nawóz, który jest dużo skuteczniejszy niż obornik czy gnojowica. Stosowanie pofermentu jako nawozu pozwala na zwiększenie plonów nawet o 20%.

80% zawartego w pofermencie azotu to azot amonowy, a nie jak w przypadku nawozów sztucznych – azot azotanowy. Problemem może jednak być przenawożenie gleb (może wystąpić konieczność transportu pofermentu do miejsc o deficycie nawozowym).

Ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu pofermentu mogą wystąpić, ze względu na czasowe zamarzanie gruntu lub jego pokrycie śniegiem.

(rpf) Tomasz Kodłubański

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama