partnerzy portalu

reklama
Stanowisko resortu rolnictwa w sprawie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt fot. Fotolia.com

Stanowisko resortu rolnictwa w sprawie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt

Napisał  Mar 12, 2018

Na podstawie badań przeprowadzonych w województwie lubelskim, Najwyższa Izba Kontroli wysunęła wniosek, że antybiotyki są powszechnie używane w hodowli zwierząt gospodarskich.

Z raportu wynika, ze antybiotyki stosowało około 70% rolników zajmujących się hodowlom zwierząt na Lubelszczyźnie i około 80% rolników specjalizujących się w produkcji indyków i kurcząt rzeźnych - za każdym razem użycie antybiotyków było uzasadniane względami leczniczymi. 

NIK uważa, że luki w nadzorze nad rynkiem antybiotyków są jednak na tyle poważne, że urzędowy obraz może nie odpowiadać rzeczywistości. 

Najwyższa Izba Kontroli nie przesądzając o zasadności podawania antybiotyków zwierzętom w hodowlach, ani nie rozstrzygając, czy preparaty były podawane profilaktycznie, czy w uzasadnionych przypadkach leczniczych - wskazuje, że skala i zakres ich stosowania budzą uzasadnione obawy co do skutków, jakie może to spowodować teraz i w przyszłości.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednak innego zdania. Według rządu teza o powszechnym stosowaniu antybiotyków w hodowlach zwierząt w Polsce oraz możliwym zagrożeniu dla zdrowia konsumenta jest bezpodstawna.

Według resortu rolnictwa, stosowanie antybiotyków po postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii oraz zachowanie okresu karencji, jest jak najbardziej uzasadnionym działaniem i nie powinno budzić wątpliwości.

Resort zwrócił uwagę, że kwestia doboru leków leży w kwestii lekarza weterynarii, a decyzje przez niego podejmowane, zapisywane są w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, które z kolei są monitorowane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało również, że mając na świadomości, jakie zagrożenie może nieść ze sobą nieodpowiednie stosowanie antybiotyków, przygotowało zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej działania, których celem byłoby zmniejszenie ilości stosowanych (w uzasadnionych przypadkach) antybiotyków przez lekarzy weterynarii. 

Działania miałyby polegać na monitorowaniu antybiotykooporności, szkoleniach dla hodowców oraz na współudziałe w przygotowaniu i rozpowszechnianiu rekomendacji terapeutycznych dla lekarzy weterynarii.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW, NIK

reklama reklama reklama reklama
reklama