SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

20.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Młody Rolnik 2018 - kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie? fot. Paweł Pąk

Młody Rolnik 2018 - kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie?

Napisał  Mar 15, 2018

Młody Rolnik 2018

Rolnictwo prócz uprawiania gruntu i zbierania pożytków wiąże się także z licznymi programami i dofinansowaniami, które stanowią dodatkowe źródło finansowania urządzeń i maszyn, które na polu są niezbędne. Jednym z ciekawszych i cieszących się dużym zainteresowaniem programem jest „Młody rolnik”, który podobnie jak inne programy dla początkujących rolników są świetnym startem i wsparciem w drodze ku posiadaniu dużego gospodarstwa rolnego.

Program „Młody rolnik 2018” to jeden z projektów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie, do którego nabór wniosków startuje w pierwszym kwartale 2018 roku i stanowi znaczącą pomoc dla młodych rolników, którzy dopiero co startują z uprawą własnej ziemi. Otrzymane z dofinansowania środki finansowe są zazwyczaj wykorzystywane na poszerzenie zasobów gospodarstwa – większość beneficjentów inwestuje dofinansowanie w sprzęt i maszyny, a także zakup inwentarza robiąc tym samym duży krok w przyszłość swojego gospodarstwa i dając sobie szansę na rozwój.

Na co przeznaczyć środki?

Dofinansowania dla młodych rolników w 2018 roku będą jak co roku dosyć wysokie, gdyż maksymalna kwota możliwa do otrzymania wynosić będzie blisko 100 tysięcy złotych, a tym samym stanowić będą nieocenioną pomoc dla wielu osób, które pragną stworzyć własne gospodarstwo. Warto zawczasu pomyśleć o tym, na co przeznaczyć otrzymane wpłaty. Przede wszystkim dobrze jest rozplanować budżet. Wielu młodych rolników postanawia pokusić się o kupno gruntu – nie wszyscy rolnicy zyskują w spadku po rodzicach lub innych członkach rodziny odpowiednio duże ziemie, które zapewnią im źródło dochodu.

Innym pomysłem na rozporządzenie otrzymanym dofinansowaniem jest przeznaczenie go na niezbędne maszyny, dzięki którym prace na roli będą znacznie bardziej efektywne i wydajne. Takie rozwiązanie objawia się długoterminowym sukcesem, gdyż wraz z nowymi, technologicznie zaawansowanymi maszynami wzrasta wydajność gospodarstwa.

Warunki dofinansowania dla młodych

Dofinansowanie przeznaczone dla młodych rolników w 2018 roku, tak jak i w latach ubiegłych wypłacane jest na pewnych warunkach. Prócz złożenia odpowiedniego wniosku i poprawnego wypełniania, rolnik zobowiązany jest do przestrzegania warunków dofinansowania, jakimi są:

- zrealizowanie przedstawionego biznesplanu w przeciągu 3 lat od momentu złożenia wniosku o pierwszą z płatności w ramach dofinansowania. Co ważne, wnioski o płatność składane są po otrzymaniu pozytywnej decyzji co do uzyskania środków finansowych oraz po wypełnieniu wszelkich niezbędnych formalności,

- wykupienie ubezpieczenia w pełnym zakresie jako rolnik w KRUS, w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu młodemu rolnikowi pomocy finansowej,

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w okresie 5 lat od otrzymania pierwszej z przyznanych rolnikowi płatności,

- wykazanie, że środki finansowe z dofinansowania zostały przeznaczone na rozwój gospodarstwa rolnego w postaci zakupu gruntu, maszyn, urządzeń lub innych niezbędnych w gospodarstwie rolnym sprzętów.

Należy pamiętać, że środki finansowe są przyznawane tylko rolnikom, którzy po raz pierwszy będą rozpoczynać gospodarstwo, jako jedyni kierujący danym obszarem. Stworzenie danego gospodarstwa musi opierać się na jednoosobowym zarządzaniu przez osobę składającą wniosek. Oczywiście, o przyznanie pomocy mają prawo ubiegać się także rolnicy kontynuujący rodzinne gospodarstwo, jednak warunkiem ich uczestnictwa w programie jest przejęcie kierownictwa nad gospodarstwem w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy wstecz od momentu składania wniosków.

Jednym z ważniejszych warunków dofinansowania z serii „Młody rolnik” jest odpowiednia wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Ubiegający się o pomoc, musi wykazać, że wielkość gospodarstwa jest wyższa niż 13 tysięcy euro, jednak jednocześnie nie może być wyższa niż 150 tysięcy euro. W przygotowanym przez wnioskodawcę biznesplanie musi zostać ujęty punkt, w którym wykazuje on, w jaki sposób zamierza zwiększyć o 10% wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa.

Ważnym warunkiem przyznania dofinansowania z MRiRW jest kwestia regulująca fakt, że tylko raz można otrzymać pomoc finansową. Tym samym rolnicy, którzy dotychczas otrzymali już środki finansowe z programu dla młodych rolników lub dla ułatwiania startu młodym rolnikom, nie mogą ponownie ubiegać się o przyznanie pomocy.

Kto pisze się na dofinansowanie?

Nazwa programu przyznawania środków finansowych „Młody rolnik 2018” jest stosunkowo błędna, gdyż o dofinansowanie starać się może każdy rolnik, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia. Ponadto, osoba składająca wniosek powinna wykazywać odpowiedni kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby móc liczyć na przyznanie pomocy finansowej na start. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za odpowiednie kwalifikacje rolnicze uznaje się:

- dyplom lub świadectwo szkoły rolniczej,

- dyplom lub świadectwo uczelni rolniczej,

- odpowiednio długi staż pracy w rolnictwie.

Osoby bez dotychczas zdobytego doświadczenia lub wiedzy także mają praco ubiegać się o przyznanie środków finansowych, jednak w momencie przyznania dofinansowania są one zobowiązane do zdobycia odpowiednich uprawnień i kwalifikacji w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty otrzymania pozytywnej decyzji.

Przyznawanie środków finansowych

Po poprawnym wypełnieniu wniosku oraz dostarczeniu obszernego biznesplanu, rolnicy ubiegający się o pomoc otrzymują decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy finansowej. Co ważne, wysokości wypłacanych środków są różne i przyznawane według konkretnych danych. Warto wspomnieć także o fakcie, że pomoc wypłacana jest w dwóch transzach – każdorazowo, po otrzymaniu transzy i wykorzystaniu jej na zakup gruntu, maszyn, urządzeń lub innych kwestii związanych z rolnictwem, należy przedłożyć wszelkie umowy zakupu, paragony i faktury, poświadczające o wydaniu środków finansowych z dofinansowania zgodnie z umową.

Dodatkowe środki finansowe to duże udogodnienie na starcie w przypadku młodych rolników, którzy dopiero zaczynają budować swoje gospodarstwa rolne. Niestety nie każdy dziedziczy odpowiednio obszerne grunty czy też maszyny, bez których prace na roli nie mają racji bytu. Program dofinansowania „Młody rolnik” to szansa na zwiększenie swoich szansa na stworzenie dobrze prosperującego gospodarstwa, które stanie się źródłem dochodu rolnika, a także przyczyni się do wzrostu ekonomicznego państwa.

 (rpf)

reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail