15.8°C

partnerzy:

reklama reklama reklama
EwniosekPlus – pierwszego dnia złożono 4897 wniosków o dopłaty bezpośrednie fot. Paweł Pąk

EwniosekPlus – pierwszego dnia złożono 4897 wniosków o dopłaty bezpośrednie

Napisał  Mar 18, 2018

Przez okres dwóch miesięcy - od 15 marca do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich z budżetu PROW za 2018 rok, które można wysyłać do ARiMR już tylko w formie elektronicznej przy pomocy aplikacji eWniosekPlus.

15 marca, czyli w pierwszy dzień, rolnicy złożyli 4897 wniosków przez internet. Najwięcej wniosków złożono w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Rolnicy składający wnioski po 15 maja, jednak nie później niż do 11 czerwca bieżącego roku, muszą się liczyć z obniżeniem należnej im płatności o 1 procent za każdy dzień opóźnienia, przy czym liczone są tylko dni robocze. Maksymalnie można zatem stracić aż 18% dopłat za 2018 rok.

Jako przykładowe możemy podać wyliczenie dla rolnika składającego wniosek siedem dni po terminie, czyli 22 maja (w sumie siedem dni, w tym 5 roboczych) - będzie musiał się pogodzić z obniżeniem dopłat o 5%.

Wszyscy rolnicy składający wnioski o dopłaty bezpośrednie będą mogli bez żadnych sankcji finansowych składać zmiany do już złożonych wniosków do 11 czerwca 2018 roku.

Przypominamy również, że rolnicy prowadzący małe gospodarstwa mieli do 14 marca złożenia oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich.

Z tej formuły skorzystało nieco ponad 413 tysięcy rolników. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wnioski jeszcze spływają za pośrednictwem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc podana liczba nie jest ostateczna. Prowadzący gospodarstwa rolne, którzy nie zdążyli złożyć oświadczenia do 14 marca, chcąc otrzymać dopłaty, muszą wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Jak korzystać z aplikacji eWniosekPlus
Rolnicy, posiadający aktywne konto w aplikacji e-Wniosek, mają możliwość korzystania z niego logując się do aplikacji eWniosekPlus. Jeśli rolnik nie posiada takiego konta, podobnie jak w roku 2017, może otrzymać unikalny kod dostępu do aplikacji, podając trzy podstawowe dane weryfikacyjne:
- własny numer identyfikacyjnego (numer EP),
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
- kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, czyli w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Warto podać też podać własny adres e-mail, co prawda nie jest to obowiązkowe, ale może znacząco ułatwić ARiMR komunikację z rolnikiem, ponieważ to na ten adres będą przesyłane powiadomienia.

Po poprawnej weryfikacji użytkownika systemu, konto zostanie automatycznie utworzone, co pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Czy można jednak nadal składać wnioski w tradycyjnej formie papierowej
Jeśli rolnik nie jest w stanie złożyć wniosku w formie elektronicznej, nie mając jednocześnie możliwości skorzystania z pomocy technicznej powiatowego biura ARiMR, mogą złożyć wniosek papierowy w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

(rpf) Paweł Pąk

Jak zyskać wysoki plon jęczmienia

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama reklama reklama reklama
reklama
reklama