16.7°C

partnerzy:

reklama reklama reklama
PSL walczy o pensje dla sołtysów. Do Sejmu trafił projekt ustawy fot. Paweł Pąk

PSL walczy o pensje dla sołtysów. Do Sejmu trafił projekt ustawy

Napisał  Mar 19, 2018

Polskie Stronnictwo Ludowe chce wzmocnić rolę sołtysów i chociaż Sejm odrzucił projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, ludowcy zdecydowali się na ponowne przedstawienie swojej propozycji. PSL chce, aby sołtysom wypłacano pensję w wysokości 1050 zł oraz aby rady sołeckie miały większe znaczenie dla lokalnych społeczności.

PSL przypomina, że obowiązki wykonywane przez sołtysów mają charakter zadań publicznych, dlatego uważa, że należy im się wynagrodzenie wypłacane z budżetu państwa.

Sołtysi mieliby otrzymywać połowę najniższego wynagrodzenia krajowego i zostać włączeni do systemu emerytalno-rentowego. Sołtysom oraz członkom rady sołeckiej miałaby przysługiwać także dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

– Jesteśmy przekonani, że uregulowanie prawne instytucji sołtysa i rad sołeckich oraz umocnienie Państwa pozycji, to rzeczywiste i wyjątkowo korzystne zmiany dla całej gromady. Dlatego nie zamierzamy ustąpić! Ponownie złożyliśmy już w Sejmie gotowy projekt ustawy – można przeczytać we fragmencie listu Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL do sołtysów.

– Nasz projekt wychodzi naprzeciw wzmocnieniu roli sołtysa także w wymiarze finansowym, jako częściowa rekompensata kosztów własnych, ponoszonych z tytułu pełnionej funkcji. Proponujemy w nim m.in. comiesięczne uposażenie w wysokości połowy obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

(rpf) Krzysztof Przepióra, PSL

Jak zyskać wysoki plon jęczmienia

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama reklama reklama reklama
reklama
reklama