16.7°C

partnerzy:

reklama reklama reklama
Dofinansowanie dla rolników - kto może ubiegać się o wsparcie? fot. Paweł Pąk

Dofinansowanie dla rolników - kto może ubiegać się o wsparcie?

Napisał  Mar 22, 2018

Wszelkie dotacje rolnicze to coś, na co liczy wielu właścicieli gospodarstw rolnych. Zarówno młodzi, jak i starsi rolnicy, dzięki pomocy finansowej są w stanie podnieść standard swojego gospodarstwa, a nierzadko postawić pierwsze kroki w rolnictwie. Kiedy składać wnioski o środki finansowe i na jakie programy warto zwracać uwagę?

Rok 2018 podobnie jak i lata poprzednie przewiduje dla rolników wiele programów, w których ubiegać się mogą oni o dodatkowe środki finansowe, dzięki którym z łatwością poszerzą swoje gospodarstwa, a także zainwestują w ich wydajność. Resort Rolnictwa uaktualnił harmonogram PROW 2014-2020 na rok 2018.Które dofinansowania są najciekawsze i w których można starać się o najwyższe formy pomocy finansowej na rozwój rolnictwa?

Programy 2018 roku Jednym z najbardziej wyczekiwanych, a zarazem najpopularniejszych programów dofinansować obszarów rolniczych jest dotacja na zakup maszyn, czyli modernizacja gospodarstw rolnych – obszar d. Wszyscy zainteresowani rolnicy będą mogli składać wnioski już na początku roku 2018, a dokładniej w pierwszym kwartale roku.

ARiMR zapowiedziało także, że już w drugim kwartale 2018 roku zaczną się pobory wniosków na dotacje na modernizacje gospodarstw rolnych w obszarach a, b i c. Ten typ dofinansowań obejmuje gospodarstwa, które utrzymują się z produkcji prosiąt, mleka krowiego, jak i produkcji bydła mięsnego.

Program ten w roku ubiegłym obejmował pomoc w postaci środków finansowych w kwocie bliskiej 900 tysiącom złotych w przypadku produkcji prosiąt, a także 500 tysiącom dla gospodarstw zajmujących się produkcją mleka, a także bydła mięsnego.

Kolejnym z popularnych i niezwykle popularnych programów wśród rolników jest „Młody rolnik”. Dotacja polega na przyznaniu środków finansowych młodym rolnikom – do 40 roku życia, którzy spełniają odpowiednie kryteria – na rozpoczęcie działalności rolniczej. W roku ubiegłym kwota dofinansować sięgała nawet 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne może zostać wykorzystane nie tylko na zakup maszyn niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale także na zakup ziemi, pozwalającej na stworzeniu źródła dochodu rolnika. Wnioski na dany program składać można w pierwszym kwartale roku 2018.

PROW przygotowało także kolejny program, w ramach którego osoba, która jest rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem w gospodarstwie rolnym może ubiegać się o przyznanie 100 tysięcy złotych pomocy na założenie firmy. Warunkiem przyznania tego rodzaju dopłaty, jest posiadani ubezpieczenia w KRUS oraz otrzymywanie przez domostwo dopłat bezpośrednich.

Dotacja PROW polega na refundacji części z poniesionych kosztów, w maksymalnym stopniu 50%, czyli kwocie 100 tysięcy złotych. Warto także zwrócić uwagę na terminy przyjmowania wniosków na dofinansowania na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poza obszarem ASF), jak i na restrukturyzację małych gospodarstw (poza obszarem ASF) – wnioski na oba programy pomocy finansowej przyjmowane będą już na początku roku 2018.

Lista pozostałych programów wraz z orientacyjnymi terminami składania wniosków i rozpoczęcia naborów:

- „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – trzeci kwartał 2018, 

- „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – trzeci kwartał 2018, 

- „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – trzeci kwartał 2018, 

- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – drugi oraz czwarty kwartał 2018, 

- „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – pierwszy kwartał 2018, 

- „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – pierwszy kwartał 2018,

- „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – termin uzależniony od zjawisk atmosferycznych,

- „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – pierwszy i czarty kwartał 2018, 

- „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – od 15 marca do 15 maja 2018, 

- „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” – od 15 marca do 15 maja 2018, 

- „Rolnictwo ekologiczne” – od 15 marca do 15 maja 2018, 

- „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” - od 15 marca do 15 maja 2018.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Każdy z programów dopłat charakteryzuje się innymi warunkami przyznawania, jednak wiele z wytycznych dotyczących samego składającego jest podobnych. Przede wszystkim, składając wniosek o przyznanie pomocy finansowej z ARiMR, nie można przekroczyć wieku 40 lat. Co więcej, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dyplomem lub świadectwem ukończenia szkoły lub studium rolniczego albo udokumentowany długoletni staż pracy rolniczej. W przypadku gospodarstw liczą się także warunki ekonomiczne oraz przedstawiony biznesplan obejmujący wizję zwiększenia wartości ekonomicznej gospodarstwa o 10% lub inny procent w zależności od programu.

Warto wspomnieć, że o dopłaty unijne starać się może każdy młody rolnik posiadający swoje nowo prosperujące gospodarstwo, zakupione lub odziedziczone po rodzicach, jak i osoby spoza obszarów wiejskich, które pragną założyć gospodarstwo rolne.

Pozytywna decyzja i co dalej?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych w jednym z organizowanych w roku 2018 programów należy liczyć się z faktem, że zobowiązuje to do podjęcia kilku kroków. Przede wszystkim, przyznanie pomocy finansowej zakłada ubezpieczenie się rolnika i jego gospodarstwa w KRUS-ie i przedstawionym okresie. Co więcej, należy założyć księgę przychodów i rozchodów, w której to wykazywane będą wszelkie wydatki czerpane z dofinansowania dla rolników.

Niewiele osób wie, że otrzymując pozytywną decyzję o przyznaniu pomocy, spodziewać się można wypłacenia środków finansowych w więcej niż jednej transzy. Każda z transzy będzie przyznawana na konkretnych warunkach.

Rolnicy, którzy otrzymali pomoc z unii, nierzadko zastanawiają się, na co przeznaczyć środki finansowe. Jednym z lepszych pomysłów na wykorzystanie dotacji jest zakup ziemi. Młodzi rolnicy nierzadko nie posiadają odpowiedniej powierzchni uprawnej do stworzenia dobrze prosperującego, a zarazem wydajnego na tyle, by stanowiło źródło dochodu gospodarstwa. Wielu z nich, pomimo odziedziczonego po rodzicach terenu, pragną rozwinąć produkcję lub uprawę na większą skalę. Zakup ziemi ze środków unijnych to jeden z pomysłów na wykorzystanie dotacji.

Innym rozwiązaniem, na które coraz częściej decydują się młodzi rolnicy, to zakup niezbędnych maszyn do uprawy roli lub urządzeń i sprzętów wpływających na poprawę wydajności produkcji w gospodarstwie rolnym. Środki finansowe umożliwiają zakup innowacyjnych technologicznie maszyn, na które bez pomocy ARiMR młodzi rolnicy nie mogliby sobie pozwolić.

W przypadku otrzymania dofinansowania na modernizację gospodarstwa lub założenie firmy zwiększają się także możliwości wykorzystania środków finansowych. W ramach dopłat można sfinansować budowę, przebudowę lub remont połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych, dołączając do tego zakup instalacji technicznej. Ponadto w ramach refundacji można dokonać rozbiórki, a także utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z dokonanej rozbiórki.

W ramach tej samej refundacji można dokonać także nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących już budynków mieszkalnych. Dzięki dotacjom możliwe jest także połączenie nadbudowy z zakupem instalacji technicznej, jak i rozbudowy z rozbiórką i utylizacją materiałów szkodliwych.

Wielu rolników decyduje się także na przeznaczenie środków przyznanych im w ramach dofinansowania na zagospodarowanie terenu lub w przypadku gospodarstw leśnym, zalesienie terenu.

W sytuacji przyznania środków na działalność pozarolniczą możliwe jest przeznaczenie otrzymanej pomocy na zakup wszelkiego niezbędnego sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej. Warunkiem jest udokumentowanie zakupu i potrzeby posiadania sprzętu lub oprogramowania.

Odpowiedzialne rozporządzanie finansami

Otrzymane środki finansowe z ARiMR nie mogą zostać przeznaczone na luźno wybrany przez rolnika cel. Jednym z warunków przyznania pomocy finansowej jest przedstawienie biznesplanu, w którym ujęte będzie zapotrzebowanie na grunt lub maszyny, a tym samym nie można przeznaczyć dotacji np. na samochód osobowy dla rodziny do przewozu mniej niż 8 osób, który w żaden sposób nie przyczyni się do polepszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstwa i jego rozwoju. Dotacji nie otrzymamy także w momencie, gdy w naszych planach jest przeznaczenie jej na budowę budynku mieszkalnego.

Dofinansowanie może obejmować oczywiście modernizację w postaci nadbudowy lub rozbiórki budynku mieszkalnego, jednak w ramach konkretnego programu i na konkretnych warunkach, określonych w regulaminie programu. Środków finansowych otrzymanych w ramach pomocy dla rolników nie można także przeznaczać na zakup rzeczy używanych, a także spłatę podatku od towarów i usług (VAT).

Co więcej, wniosek o pomoc finansową zostanie odrzucony w przypadku, gdy wykażemy chęć przeznaczenia jej na finansowanie poprzez leasing zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności pozarolniczej.
Każdy z programów posiada wyszczególnione kwestie, na które mogą zostać spożytkowane środki finansowe, a które z dóbr materialnych lub niematerialnych nie wliczają się w pomoc finansową programu rolniczego.

Dokładne zapoznanie się z regulaminami przyznawania pomocy, uchroni nas przed wpisanie we wniosku i przedstawieniu w biznesplanie niepodlegających dyskusji dóbr materialnych i niematerialnych.

(rpf)

Jak zyskać wysoki plon jęczmienia

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama reklama reklama reklama
reklama
reklama