18.4°C

partnerzy:

reklama
Stosowanie pasz GMO będzie możliwe do końca 2024 roku fot. Fotolia.com

Stosowanie pasz GMO będzie możliwe do końca 2024 roku

Napisał  Mar 28, 2018

Wygląda na to, że wprowadzenie zakazu stosowania pasz zawierających surowce z genetycznie modyfikowanych roślin, po raz kolejny przesunie się w czasie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o paszach, na podstawie której zakaz stosowania GMO w żywieniu zwierząt miałby wejść w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Na podstawie obowiązujących przepisów, stosowanie pasz z udziałem soi genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt możliwe jest do końca 2018 roku.

Polska od dłuższego czasu wdraża w życie działania, które ograniczałyby import soi GMO i dąży do zmniejszenia jej udziału w produkcji pasz. Z drugiej strony wciąż istnieje obawa prze zwiększeniem deficytu białka paszowego w Polsce co wiązałoby się ze wzrostem cen pasz oraz pogorszeniem się konkurencyjności krajowej produkcji wieprzowiny i drobiu.

Aby zmniejszyć zależność od importu soi, już w lutym 2007 roku powołany został zespół do spraw alternatywnych źródeł białka. 

Z analizy bilans paszowego w Polsce wynika, że całkowite wyeliminowanie importu soi genetycznie modyfikowanej jest niemożliwe, ale istnieje szansa na jego ograniczenie poprzez szersze wykorzystanie suty rzepakowej, białka soi non GMO, roślin strączkowych po eliminacji składników antyżywieniowych oraz białka owadziego.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama