19.3°C

partnerzy:

reklama
Założenia programu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” fot. © Robert Kneschke - Fotolia.com

Założenia programu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”

Napisał  Kwi 12, 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz Funduszem Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszeniem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego realizuje program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, który skierowany jest do osób starszych, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

W październiku 2017 roku zawarto porozumienie w sprawie realizacji projektu. Teraz nadszedł czas na wdrożenie go w życie.

W środę, w resorcie rolnictwa odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której wiceminister Rafał Romanowski przedstawił założenia programu dla seniorów.

− Przed Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nowe zadania, które potwierdzają potrzebę istnienia tej instytucji dla dobra rolników i obszarów wiejskich – powiedział Rafał Romanowski.

− Pamięta się o uniwersytetach trzeciego wieku,  o dziennej rehabilitacji dla osób starszych, ale niekoniecznie pamięta się o tym dla osób z obszarów wiejskich. Stąd między innymi działania podejmowane obecnie przez KRUS – dodał Romanowski.

Program, którego realizacja przewidziana jest do 2020 zakłada kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym, kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym oraz krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

Czynnikiem, który determinował stworzenie programu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” była  potrzeba poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowotnej wśród rolników, uwzględniających ryzyko wypadków w rolnictwie, chorób typowych dla wieku podeszłego oraz specyfikę pracy rolniczej.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama