Nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych fot. Tomasz Kodłubański

Nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych

Napisał  Kwi 17, 2018

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Wprowadzone zmiany mają być pomocne dla rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Pracownicy sezonowi będą zatrudniani w gospodarstwach na podstawie umowy cywilnoprawnej. Porozumienie zwane umową o pomocy przy zbiorach, będzie zawierane pomiędzy prowadzącym gospodarstwo rolne, a osobą pomagającą przy zbiorach.

Na podstawie umowy, pomocnik rolnika będzie miał dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

Osoba prowadząca gospodarstwo rolne będzie mieć obowiązek opłacania składki zdrowotnej, wypadkowej, chorobowej i macierzyńskiej za pracownika sezonowego, który będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia.

Wysokość składek będzie identyczna jak ta, która przewidziana jest za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Po stronie pracownika będzie natomiast obowiązek rozliczania się z dochodów w kraju, którego jest obywatelem.

Pracownicy sezonowi będą musieli zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez rolnika w terminie 7 dni, a czas trwania umowy nie będzie mógł być dłuższy niz 180 dni.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie dotyczyć takich czynności jak:

- zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;
- usuwanie zbędnych części roślin;
- klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych - czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży;
- wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

reklama reklama reklama reklama reklama