21.7°C

partnerzy:

reklama reklama reklama
Nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych fot. Tomasz Kodłubański

Nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych

Napisał  Kwi 17, 2018

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Wprowadzone zmiany mają być pomocne dla rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Pracownicy sezonowi będą zatrudniani w gospodarstwach na podstawie umowy cywilnoprawnej. Porozumienie zwane umową o pomocy przy zbiorach, będzie zawierane pomiędzy prowadzącym gospodarstwo rolne, a osobą pomagającą przy zbiorach.

Na podstawie umowy, pomocnik rolnika będzie miał dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

Osoba prowadząca gospodarstwo rolne będzie mieć obowiązek opłacania składki zdrowotnej, wypadkowej, chorobowej i macierzyńskiej za pracownika sezonowego, który będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia.

Wysokość składek będzie identyczna jak ta, która przewidziana jest za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Po stronie pracownika będzie natomiast obowiązek rozliczania się z dochodów w kraju, którego jest obywatelem.

Pracownicy sezonowi będą musieli zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez rolnika w terminie 7 dni, a czas trwania umowy nie będzie mógł być dłuższy niz 180 dni.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie dotyczyć takich czynności jak:

- zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;
- usuwanie zbędnych części roślin;
- klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych - czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży;
- wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon jęczmienia

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama reklama reklama
reklama