Czy polski ziemniak może być konkurencyjny cenowo? fot. Paweł Pąk

Czy polski ziemniak może być konkurencyjny cenowo?

Napisał  Kwi 23, 2018

Jednym z problemów, które dotykają polskich producentów ziemniaków jest bardzo niska cena jaką otrzymują nasi producenci w kraju za wytworzony produkt.

Za polskie ziemniaki w dużym hurcie można dzisiaj otrzymać od trzech do pięciu złotych za 15-kilogramowy worek.To, ile otrzymamy za ziemniaki zależy od jakości produktu oraz od konkretnej odmiany i od miejsca w Polsce gdzie dokonujemy zakupu.

Można przyjąć, że na początku kwietnia 2018 r. przeciętna cena ziemniaka na rynku hurtowym wynosiła od pięćdziesięciu sześciu do pięćdziesięciu ośmiu groszy za kilogram.

Rok 2017 był rekordowy pod względem zbiorów ziemniaka w Polsce i w innych krajach, co spowodowało spadek cen. Według danych nastąpił wzrost produkcji w naszym kraju o około siedemset tysięcy ton do poziomu dziewięć i pół mln ton. W stosunku do średniej z lat 2011-2015 był to wzrost o milion sześćset tysięcy ton.

Pomimo tego, iż kontynuowana jest realizacja dopłat do uprawy ziemniaków skrobiowych w wysokości (1163,02 zł i dwa grosze za hektar w 2017 roku), do materiału siewnego lub kwalifikowanego (462,25 zł za hektar) i wspierani są producenci ziemniaka w walce z bakterią CMS, to jednak nadal struktura udziału producentów w cenie jaką otrzymują za swój produkt jest dla nich bardzo niekorzystna.

W cenie detalicznej ziemniaków tylko w czterdziestu procentach zawiera się udział producentów, a pozostałe sześćdziesiąt procent przypada na dystrybucję i handel.

W tym czasie trwa import do Polski ziemniaka z takich krajów jak Egipt, Izrael czy Maroko. Co prawda, na kształtowanie się cen ziemniaków w Polsce import spoza UE nie ma większego wpływu, gdyż wczesne ziemniaki sprowadzane są w miesiącach, gdy nie ma ich jeszcze na rynku krajowym.

Dla polskich producentów kluczowe jest wzmocnienie kontroli importowanych ziemniaków, a przywożone do Polski transporty sadzeniaków powinny być kontrolowane w stu procentach.

Poza tym ważne jest by zintensyfikować działania kontrolne w odniesieniu do importowanych do Polski ziemniaków jadalnych. Dotychczasowe wyniki tych kontroli nie wykazały naruszeń przepisów prawnych. Trzeba podkreślić, że obrót ziemniakami na terenie Polski jest bardzo ściśle regulowany przepisami fitosanitarnymi.

Z kolei, nasi eksporterzy mają także problemy ze sprzedażą ziemniaków za granicę w związku z niekorzystnymi przepisami unijnymi, które wykluczają sprzedaż eksportową ziemniaków z terenów na których występowała bakterioza pierścieniowa.

Jednak i w tym wypadku zanotowano spory postęp ponieważ m.in. zmniejszono o połowę ilość pobieranych próbek oraz nie ma już obowiązku plombowania każdej przesyłki. Uzyskano również możliwość ubiegania się o status miejsca produkcji wolnego od bakteriozy.

Innym problemem dotyczącym rynku ziemniaka w Polsce są niezbędne zmiany w obrocie tym produktem. Zauważalna jest także zmiana preferencji konsumentów, co wiąże się także ze możliwością konfekcjonowania ziemniaków w mniejsze opakowania.

Zmian wymagają również przepisy dotyczące organizacji producenckich produkujących i konfekcjonujących ziemniaki.

(rpf) Tomasz Kodłubański

reklama reklama reklama reklama reklama