Sytuacja na rynku bydła w drugiej połowie kwietnia 2018 fot. Paweł Pąk

Sytuacja na rynku bydła w drugiej połowie kwietnia 2018

Napisał  Kwi 24, 2018

Ceny byków i jałówek w skupach odnotowują lekkie spadki ze względu na duże ilości zwierząt dostarczonych do ubojni. Rynek wołowiny we Włoszech jest stabilny, więc możliwych przyczyn wahań cenowychtrzeba szukać na naszym rynku wewnętrznym.

Opłaty za zobowiązania kwartalne wymusiły pojawienie się większej ilości towaru na rynku. Istnieje jednak groźba, że za duża ilość żywca i mięsa, który pojawi się nagle w sprzedaży, może skutkować tym że ubojnie mocniej obetną ceny.

Skupy bydła działają obecnie w stabilnych cenach. Mimo, że średnie ceny byków i jałówek spadły, to nie są to duże obniżki cen i są skutkiem bardziej niezbyt wysokich cen oferowanych przez pojedyncze ubojnie niż z ogólnej tendencji panującej na rynku.

Na rynku trudno o zakup krów. W niektórych regionach kraju cena za krowę wzrosła nawet o piętnaście - dwadzieścia groszy. Są to jednak pojedyncze przypadki i nie mają odzwierciedlenia na prezentowanej cenie średniej.

Warto wspomnieć, że ubojnie zapłaciły więcej za krowy m. in. we Włoszech. Jest to efekt nadal utrzymującej się dobrej ceny za mleko.

Hodowcy, którzy sprzedają zwierzęta, by mieć pieniądze na rozpoczęcie prac polowych czy zobowiązania kwartalne - muszą mieć świadomość, że średnia cena lekko spada.

Firmy pośredniczące sprzedające duże ilości bydła do ubojni, sprzedają żywiec w wadze poubojowej. Większa część bydła zwierząt jest w klasach O i R, natomiast w wyższych klasach znajduje się przeważnie bydło rasowe.

Hodowcy rozliczają cenę za bydło w wadze żywej, to pokazuje im od razu jaką kwotę dostaną. Zakłady mięsne i ubojnie szukają krów. Dosyć wysokie ceny mleka zmniejszyły możliwości zakupu zwierząt, ponieważ rolnicy niechętnie sprzedają żywiec.

Za ciężkie i w dobrym pokroju krowy można dostać nawet od czterech złotych i osiemdziesięciu groszy do pięciu i pół złotego za kilogram.

Stawka płacona za żywca krowy nie zmieniła się. W przypadku kupna poubojowego poziom cen wzrósł lekko. Ceny skupu byków oraz jałówek rasy Hf wahają się od sześciu i pół do ośmiu i pół złotego za kilogram, ceny skupu jałówek innych ras od sześciu do siedmiu złotych za kilogram, a ceny skupu krów są na poziomie od pięciu do sześciu złotych i dwudziestu groszy za kilogram.

(rzw) Tomasz Kodłubański

reklama reklama reklama reklama reklama