Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych – nowelizacja ustawy fotolia.com

Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych – nowelizacja ustawy

Napisał  Maj 10, 2018

Rząd przyjął nowelizację ustawy o zmianie zapisów o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, który został złożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztofa Jurgiela.

Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą stosować kary pieniężne dla podmiotów, skupujących mleko za nieprzekazanie do KOWR sprawozdań miesięcznych o ilości skupionego towaru. Obecnie kary nakładane są przez dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KOWR jest upoważniony do przekazywania zbiorczych, miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka, dlatego też zmiana ta znajduje swoje uzasadnienie. KOWR jest zobowiązany kontrolować podmioty, skupujące mleko pod kątem wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji w danym miesiącu.

Nowelizacja ustawy wprowadza także zmiany, mówiące o nakładaniu kar przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za nieprzekazanie informacji o zaprzestaniu skupu tego towaru. Obecnie kary nakładane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR natomiast zostanie przekazany obowiązek opracowywania wniosków o wydawanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, magazynów i chłodni. Ich rejestr będzie prowadzony na stronach internetowych Agencji i KOWR. Nastąpi także zmiana w nadawaniu numerów wniosków. Numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców zostanie zastąpiony numerem w ewidencji producentów.

Kolejnym uprawieniem jest także doprecyzowanie właściwości miejscowej organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko. Nowelizacja zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(rpf) Anna Kamińska / na podst. MRiRW

reklama reklama reklama reklama reklama