23.6°C

partnerzy:

reklama
Ważne informacje dla producentów tytoniu fotolia.com

Ważne informacje dla producentów tytoniu

Napisał  Maj 11, 2018

Jak przypomina Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), upływa termin składania wniosków mija z dniem 15 maja 2018 r o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.

Sprawa dotyczy producentów, którzy produkowali, uprawiali, bądź zbywali tytoń w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216).

Producenci, zamierzający rozpocząć działalność, związaną z uprawą tytoniu, jego zbytu czy produkcji, są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego przed rozpoczęciem działalności. Bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania wpisu działalność związana z produkcją i obrotem surowca nie będzie możliwa.

Wnioski przyjmuje Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR, przypisanego do miejsca zamieszkania, adresu lub siedziby producenta rolnego. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie poprzez Platformę usług elektronicznych.

(rpf) Anna Kamińska / na podst. KOWR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama