Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw fot. Paweł Pąk

Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

Napisał  Maj 13, 2018

Do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania w dniu 10 maja 2018 roku skierował resort rolnictwa projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Projekt ten dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

Dotychczas termin ustalony byl od 15 maja do 15 lipca. Zmieniane przepisy wprowadzą w kampanii 2018 roku, analogicznie jak w poprzednim roku, przesunięcie tego terminu na okres od dnia 1 czerwca do 31 lipca br.

W trakcie okresu kontroli dywersyfikacji upraw organ kontrolny weryfikuje czy w tym czasie rośliny są  uprawiane i zajmują określony odsetek powierzchni gruntów ornych. Kontrola w tym zakresie jest możliwa zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości znajdujących się na polu po zbiorze, np. ścierniska lub resztek pożniwnych (również po zaoraniu uprawy).

(rpf) Paweł Pąk / MRiRW

reklama reklama reklama reklama reklama