Od 18 maja obowiązkowe zgłoszenie pracownika sezonowego do KRUS fot. fotolia.com

Od 18 maja obowiązkowe zgłoszenie pracownika sezonowego do KRUS

Napisał  Maj 14, 2018

Zmiany w umowach z pomocnikami rolników w zakresie zbiorów chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Obowiązują od 18 maja 2018 roku.

Od dnia 18 maja 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów, dotyczących zakresu ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzi ona obowiązek zgłoszenia przez rolnika od ubezpieczeń w KRUS pomocników, którzy posiadają umowę o pomoc przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, a także tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Rolnik, zatrudniający pomocnika będzie zobowiązany zgłosić go do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została umowa zawarta w formularzu zgłoszeniowym.

Od wprowadzenia ustawy w życie formularze będą dostępne na stronie internetowej Kasy oraz w każdej jednostce organizacyjnej.Ubezpieczenie obowiązkowe pomocnika w KRUS obejmuje ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Na mocy umowy pomocnik jest zobowiązany do świadczenia pomocy zatrudniającemu rolnikowi przy zbiorach w wyznaczonym miejscu i określony czas, a rolnik do zapłaty ustalonego wynagrodzenia za uzyskaną pomoc. Umowa powinna zawierać także zakres czynności wykonywanych oraz dzień rozpoczęcia pracy pomocnika. Ważne!Objęte umową o pomoc przy zbiorach może być jedynie określona ustawowo grupa produktów rolnych.

Dodatkowych informacji udzielają jednostki organizacyjne KRUS oraz dostępne są na stronie internetowej Kasy.W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o pomocy w zbiorach wprowadzone zostały również zmiany w przepisach, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszelkich informacji w zakresie rozliczeń podatkowych w tym zakresie udzielają właściwe organy podatkowe.

(rpf) Anna Kamińska

reklama reklama reklama reklama reklama