Resort rolnictwa: priorytetem sprawy wsi i obszary wiejskie fot. Paweł Pąk

Resort rolnictwa: priorytetem sprawy wsi i obszary wiejskie

Napisał  Maj 15, 2018

Sprawy wsi, rolnictwa i obszarów wiejskich są priorytetowe i po raz pierwszy odpowiada za nie cały rząd – podkreślił minister podczas spotkań z rolnikami w Szczucinie i Proszowicach w województwie Małopolskim.

Przedstawił zrealizowane do tej pory działania, wynikające z przyjętego na początku kadencji planu.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na tematy, dotyczące możliwości i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, wskazując przy tym uchwaloną niedawno ustawę, na mocy której osoby, chcące uruchomić działalność gospodarczą poza rolnictwem mogą skorzystać z ulg podatkowych oraz środków na rozpoczęcie takiej działalności.

Minister poruszył także temat małych gospodarstw, które nie są zdolne skutecznie konkurować na rynku w zakresie organizacji, skupu, handlu i przetwórstwa. Dzięki procedowanej obecnie ustawie o spółdzielniach rolnicy mogliby uzyskać większe dochody z efektu skali, prowadzenia skupu, przechowalnictwa, handlu czy przetwórstwa, tak jak ma to miejsce w innych krajach, np. we Francji, Danii czy w Niemczech.

Na spotkaniach z rolnikami wskazano także możliwości pozyskiwania środków finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, m.in. na restrukturyzacje małych gospodarstw, czy wsparcie grup producentów.

Dalsze plany ministerstwa rolnictwa mają być związane z rynkami hurtowymi i planowanym uruchomieniem sieci centrów dystrybucyjnych w Polsce.

(rpf) Anna Kamińska / MRiRW

reklama reklama reklama reklama reklama