Rozstrzygnięcie Konkursu Pszczelarz Roku 2017 fot. Paweł Pąk

Rozstrzygnięcie Konkursu Pszczelarz Roku 2017

Napisał  Maj 15, 2018

Zwycięzcami w Konkursie Pszczelarz Roku 2017 zostali Państwo Maria i Jan Kołosowscy

10 maja w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników IV edycji konkursu „Pszczelarz Roku” i wręczenie nagród, które poprzedziła konferencja zatytułowana „Pszczelarstwo, a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.

Jednym z prelegentów konferencji był Waldemar Sochaczewski - Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, a uroczystego otwarcia dokonał Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Liczba pszczelarzy oraz pni pszczelich z roku na rok się powiększa.

W ubiegłym roku odnotowano 1,5 mln pni pszczelich i ponad 68 tysięcy pszczelarzy, zebrano niemalże 15 tys. ton miodu. Polska, pod względem liczny pni pszczelich zajmuje 3 miejsce w Unii Europejskiej. Ceny miodu nie ulegają zmianie i utrzymują się na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach. Jak wspomniał minister – głównym kanałem dystrybucji jest sprzedaż bezpośrednia i detaliczna.

Głównymi tematami, które poruszane były na konferencji to bioróżnorodność, ekologia oraz relacje między rolnictwem, a pszczelarstwem. Jak powiedział Waldemar Sochaczewski – Pszczelarstwo ma bardzo istotne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, wykraczającą poza funkcję produkcyjną.

Pszczoły są ważne dla produkcji rolniczej i sadowniczej. Dodał również, że w sezonie pszczelarskim 2017/2018 zostało złożonych i zweryfikowanych 407 projektów na realizację działań określonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. Polska ma do wykorzystania środki finansowe w wysokości 24 744 tys. zł.

Związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) oraz organizacje producentów są uprawnione do składania projektów do 30 maja 2018 roku. KOWR przyjmuje wnioski w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Po zakończeniu dyskusji, w trakcie której pszczelarze mogli zadawać pytania prelegentom konferencja została zamknięta i nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom.

(rpf) Anna Kamińska / na podst. KOWR

reklama reklama reklama reklama reklama