KRUS: od 17 maja 2018 roku wyższe jednorazowe odszkodowanie fot. Tomasz Kodłubański

KRUS: od 17 maja 2018 roku wyższe jednorazowe odszkodowanie

Napisał  Maj 17, 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Rozporządzenie dotyczy również rolniczej choroby zawodowej i zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 827). Zmianie ulega wysokość jednorazowego odszkodowania.

Efektem jest podwyższenie od 17 maja 2018 roku jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej do 809 złotych za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Nowością jest też fakt, że od dziś owysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Od teraz na taką samą kwotę odszkodowania mogą liczyć również pomocnicy rolnika, którzy ulegną wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

(rpf) Paweł Pąk / KRUS

reklama reklama reklama reklama reklama