Spadają ceny produktów rolnych! fot. Paweł Pąk

Spadają ceny produktów rolnych!

Napisał  Maj 23, 2018

W skali miesiąca w skupie potaniało mleko, żywiec wieprzowy i drobiowy. Z kolei w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, spadły ceny większości produktów rolnych.

Za co w skupie można było dostać więcej i czy bardziej opłaciło się sprzedawać na targowiskach? GUS opublikował dane dotyczące cen podstawowych produktów rolnych w kwietniu br.

Generalnie rzecz ujmując, rolnicy nie mają powodów do zadowolenia. W kwietniu 2018 r. ceny podstawowych produktów rolnych spadły względem marca. Obniżki jednak nie były zbyt duże – ogółem potaniały one o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Generalnie ceny w skupie spadły, ale...

W kwietniu br. w porównaniu do marca, mogliśmy więcej zarobić w skupie na:
- ziemniakach (67,06 zł/dt),
- żywcu wołowym (6,58 zł/kg),
- życie (57,38 zł/dt),
- jęczmieniu (67,35 zł/dt),
- pszenżycie (62,37 zł/dt),
- kukurydzy (62,35 zł/dt).

Wciąż porównując do poprzedniego miesiąca ceny pozostałych produktów rolnych w kwietniu, za owies otrzymaliśmy tę samą cenę (51,85 zł/dt), za to mniej w skupie płacono za:
- pszenicę (66,24 zł/dt),
- żywiec wieprzowy (4,51 zł/kg),
- żywiec drobiowy (3,56 zł/kg),
- mleko (132,17 zł/hl).

Z kolei porównując ceny rok do roku, w skupie potaniała większość produktów rolnych, w tym niemal wszystkie zboża (pszenica -3,6%, żyto -1,8%, pszenżyto –3,3%, owies -6,9%). Warto tu zauważyć, że w porównaniu do kwietnia ub.r. wyjątkowo spadły ceny żywca wieprzowego - w kwietniu 2018 r. średnio można było uzyskać cenę 4,51 zł/kg, czyli o ponad 16% niższą, niż przed rokiem. Jest to m.in. pokłosie rozprzestrzeniającego się w kraju ASF.

Więcej płacono za to za żywiec wołowy (+5,4%), drobiowy (+0,4%) i mleko (+0,9%).

Na targowiskach opłaci się bardziej

- Na targowiskach w skali miesiąca wzrosły ceny jęczmienia, pszenżyta, owsa, nieznacznie pszenicy oraz żywca wieprzowego i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano wzrosty cen wszystkich podstawowych produktów rolnych objętych badaniem – podkreśla Ewa Machowina z Departamentu Rolnego w raporcie GUS.

Warto zauważyć tu sporą różnicę pomiędzy cenami proponowanymi w skupie, a na targowiskach oraz dysproporcje w tendencjach cenowych (wzrosty/spadki) rok do roku.

Przykładowo, w przypadku pszenicy, w skupie jej cena r/r spadła, za to na targowisku wzrosła aż o 5,2% (81,36 zł/dt). Jeszcze wyższy wzrost cen na targowiskach odnotowały żyto oraz jęczmień (kolejno +6,2% do ceny 65,34 zł/dt i +6,9% do ceny 77,17 zł/dt). Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku pszenżyta. Tutaj rolnicy otrzymywali średnio 71,83 zł/dt tego zboża, czyli więcej o 6,5%, niż przed rokiem. Za owies na targowisku płacono 67,46 zł/dt, czyli o 4,1% więcej niż przed rokiem.

- W kwietniu 2018 r. pogorszyła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,9 wobec 7,1 przed miesiącem), jak i do cen jęczmienia (5,8 wobec 6,1 przed miesiącem) – zauważa Ewa Machowina z Departamentu Rolnictwa GUS.

(rup) Renata Struzik

reklama reklama reklama reklama reklama