21.8°C

partnerzy:

reklama
Kontrole wykryły nieprawidłowości w oznakowaniu i jakości warzyw fot. TK

Kontrole wykryły nieprawidłowości w oznakowaniu i jakości warzyw

Napisał  Cze 02, 2018

W minionym tygodniu pisaliśmy o planowanych działaniach kontrolnych zapowiedzianych przez resort rolnictwa w najbliższym czasie oraz propozycji zmian w ustawie, mających pomóc m.in. w walce z nieuczciwymi importerami żywności.

Dziś publikujemy informację z MRiRW, dotyczącą efektów działań kontrolnych przeprowadzonych przez odpowiedzialne za nie instytucje od początku bieżącego roku do drugiej połowy maja włącznie.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych przeprowadziła kontrolę w 38 miejscach, w których sprawdzono 95 partii świeżych owoców i warzyw. W związku z nieprawidłowościami, związanymi z błędnym oznakowaniem i nieprawidłową jakością handlową, zakwestionowano 5 partii ziemniaków oraz 14 partii świeżych owoców i warzyw.

Wydano 13 mandatów karnych.
IJHARS na bieżąco przeprowadza kontrole graniczne ziemniaków importowanych z krajów trzecich. Od początku roku do 28 maja skontrolowano 22 partie ziemniaków o łącznej wadze 400 ton, pochodzących głównie z Egiptu. Nieprawidłowości nie zostały stwierdzone. 

Ponadto, w ramach współpracy WIJHARS z Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego zatrzymano 27 pojazdów, z czego 5 pojazdów transportowało artykuły rolno-spożywcze. Kontrole te nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa od 1 stycznia do 28 maja przeprowadziła łącznie 1429 kontroli, stwierdzając przy tym 9 nieprawidłowości – 7 przypadków niepełnego oznakowania lub jego braku oraz przypadki wykrycia organizmu kwarantannowego w ziemniakach, pochodzących z Egiptu i Grecji.

Główna Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 2 729 działań kontrolnych w okresie od 24 kwietnia do 25 maja. Kontroli zostało poddanych 2 715 podmiotów, w tym 86 na rynkach hurtowych, 99 hurtowni warzyw i owoców, a także 217 na targowiskach.

Łącznie stwierdzono nieprawidłowości u 98 podmiotów. Niezgodności dotyczyły głównie braku informacji, związanej z brakiem pochodzenia oraz braku zakupu towarów. Podjęto natychmiastowe czynności zgodne z kompetencjami wspólnie z Inspekcją Handlową oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach wzmożonych działań (poza realizacją Planu pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu) - pobrała w okresie 17.04.2018 r. – 14.05.2018 r. próbki warzyw pochodzących z krajów trzecich i innych krajów UE. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta od początku swoich działań kontrolnych do 25 maja sprawdził łącznie 103 sklepy, 238 partii ziemniaków, należących również do sieci handlowych.

Nieprawidłowości stwierdzono w 41 sklepach, z czego 25 z nich należały do sieci handlowych.

Dotyczyły one:

- nieprawidłowego oznakowania – 43 partii (z czego 16 w sklepach sieci handlowych),
- niezgodności z jakością handlową – 12 partii (z czego 9 w sklepach sieci handlowych),]
- nieprawidłowego oznakowania krajem pochodzenia – 16 partii (z czego 13 w sklepach sieci handlowych),
- nieprawidłowości w zakresie identyfikowalności (brak kompletu dokumentów) – 2 partie (z czego 1 w sklepie należącym do sieci handlowej),
- innych niezgodności – 10 partii (z czego 4 należące do sieci handlowych).

Powyższe przypadki są aktualnie kierowane do analiz w zakresie wymierzenia kar administracyjnych z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów niezgodnych z jakością handlową.

Ponadto, po otrzymaniu sygnałów od uczestników rynku, zweryfikowano także oznaczenia krajem pochodzenia ziemniaków oferowanych w sklepach sieci NETTO w czterech województwach. W wyniku kontroli stwierdzono, że ziemniaki hiszpańskie sprzedawano jako polskie. 

W sprawie zostaną podjęte postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych na podstawie art. 40a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz organami Inspekcji Handlowej włączona jest w kontrole prawidłowości działania podmiotów gospodarczych zajmujących się importem ziemniaków i warzyw.

(rpf) Anna Kamińska / MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama