SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

27.9°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Chroń dziecko w swoim gospodarstwie rolnym! fot. Paweł Pąk

Chroń dziecko w swoim gospodarstwie rolnym!

Napisał  Cze 04, 2018

Dzieci od najmłodszych lat towarzyszą nam przy pracach w gospodarstwie rolnym, interesują się tym, co robią dorośli i uczą się prowadzenia gospodarstwa.

Kiedyś to właśnie one przejmą „pałeczkę” i będą zarządzać gospodarstwem. Naturalne jest, że nie da się przekazać wiedzy i nauczyć ich niektórych czynności bez ich aktywnego udziału. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z prawem dzieciom poniżej 16 roku życia nie wolno wykonywać pewnych czynności.

Przedstawiamy poniżej wykaz czynności niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia:

Obsługa maszyn:
- Kierowanie ciągnikami rolniczymi.
- Obsługa maszyn rolniczych – kombajnów, kosiarek, pras do słomy i siana, kopaczek do roślin okopowych.
- Przebywanie dzieci w zasięgu pracy maszyn i pojazdów rolniczych.
- Pomoc dzieci przy sprzęganiu i dopuszczanie ich do przebywania w strefie pomiędzy ciągnikiem, a sprzęganą maszyną.
- Obsługiwanie maszyn stacjonarnych: sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy, dmuchaw, przenośników ślimakowych i taśmowych.
- Przebywanie dzieci na pomostach załadunkowych siewników i sadzarek do ziemniaków w trakcie pracy maszyn.
- Obsługiwanie ładowaczy i podnośników.

Pozyskiwanie i obróbka drewna:
- Uczestniczenie w przerzynaniu drewna pilarką tarczową.
- Powierzanie dzieciom prac, związanych z używaniem pilarek łańcuchowych.
- Wykonywanie przez dzieci prac, związanych z wycinką i ścinaniem, ściąganiem drzew oraz załadunkiem i rozładunkiem drewna.
- Powierzanie dzieciom prac, związanych ze ścinką i rąbaniem drewna.

Obsługa zwierząt hodowlanych:
- Powierzanie dzieciom prac, związanych z obsługą zwierząt o dużej masie ciała – bydło, trzoda chlewna.
- Uczestniczenie w załadunkach i rozładunkach zwierząt, a także ich uboju i rozbiorze.Spawanie:
- Pomoc dzieci w spawaniu elektrycznym i gazowym oraz pomoc przy pracach spawalniczych.

Substancje chemiczne, nawozy mineralne i rozpuszczalniki:
- Udostępnianie dzieciom substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie – substancji żrących, paliw, środków ochrony roślin oraz nawozów.
- Powierzanie dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych i narażanie ich na kontakt z tymi substancjami.Prace grożące ciężkimi poparzeniami i pożarem:
- Angażowanie dzieci do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.Prace w zbiornikach zamkniętych:
- Pomoc w pracach w silosach i zbiornikach zamkniętych, a także opróżnianie zbiorników szamb, wywóz gnojówki i gnojownicy.Prace na wysokościach:
- Wszelkie prace na wysokościach, na przykład: na drabinach, dachach, pomostach.

Prace w wykopach ziemnych:
- Powierzanie dzieciom brania udziału w kopaniu rowów i dołów oraz wykonywania prac w wykopach.Prace w hałasie i zapyleniu
- Przebywanie dzieci w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu, w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności narażających je na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami).

Dźwiganie i przenoszenie ciężkich przedmiotów:
- Powierzanie dzieciom wykonywania prac, wymuszających długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała
- Uczestniczenie w czynnościach, związanych z dźwiganiem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Powyższa lista czynności zakazanych jest bardzo długa, ale chyba nie ma nic cenniejszego od zdrowia i życia, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, które są dla nas najważniejsze.

(rpf) Anna Kamińska

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail