MRiRW: Będą ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich fot. Paweł Pąk

MRiRW: Będą ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich

Napisał  Cze 06, 2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt ustawy o zmianie obowiązujących przepisów, dotyczących systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ma on na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla właścicieli zwierząt gospodarskich.

Zmiany w ustawie wynikają z bieżącej weryfikacji i oceny funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 546) oraz z postulatów, wniosków i petycji zgłaszanych przez rolników oraz organizacje rolnicze. 

Projekt ustawy zakłada:
- wydłużony termin z 24 godzin do 2 dni na zgłoszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada uboju świń w siedzibach stad na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
- brak obowiązku zgłaszania urodzeń świń w terminie 2 dni w siedzibach stad położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom;
- zmianę metod w stosowanych metodach oznakowania świń,
- brak obowiązku zgłaszania Agencji faktu dodatkowego oznakowania świni;
- brak obowiązku wykonywania spisu bydła;
- brak obowiązku przekazywania do Agencji wyników spisu owiec i kóz;
- zmniejszenie zakresu informacji, dotyczących spisu świń.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

(rpf) Anna Kamińska / MRiRW

reklama reklama reklama reklama reklama