-1.4°C

Ruszył nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” fot. Paweł Pąk

Ruszył nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Napisał  Cze 18, 2018

W terminie od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw" w oddziałach regionalnych ARiMR.

Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W przypadku wysyłki decyduje data nadania przesyłki.

Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania finansowania aby większa ilość rolników miała możliwość skorzystania z premii.

Skrócono okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Aby spełnić kryterium wystarczy aby rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a także by w okresie 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozostałe, inne kryteria ubiegania się pomoc pozostają bez zmian np. wymagana powierzchnia gospodarstwa - jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw - mniejsza niż 10 tys. euro.

Tak, jak w poprzednich naborach rolnik zobowiązany jest do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie i przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji. Suma zdobytych punktów będzie decydowała o kolejności przyznania pomocy.

Dzięki wsparciu na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" można otrzymać bezzwrotną premię o wysokości 60 tys. zł, wypłacaną w dwóch etapach.

Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80% premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.

(rpf) Anna Kamińska / na podstawie informacji ARiMR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama