-1.4°C

Jak zdobyć nawet 900 tysięcy dofinansowania na „Modernizację gospodarstw rolnych” fot. Paweł Pąk

Jak zdobyć nawet 900 tysięcy dofinansowania na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Napisał  Lip 04, 2018

Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można składać wnioski o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) i produkcją bydła mięsnego (obszar C). 

Podobnie jak przy innych formach dofinansowaniach, wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR przypisane do miejsca realizacji inwestycji. Drugą możliwością jest złożenie wniosku za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób, które wspólnie ubiegają się o pomoc, wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw.

W sytuacji gdy gospodarstwa osób, ubiegających się wspólnie o pomoc, są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Wszystkie podania zostaną poddane ocenie punktowej. Zebrane punkty będą decydowały o kolejności przyznawania pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną:
- inwestycja w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro,
- inwestycja w produkcję mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątkiem są gospodarstwa osób wspólnie, które o pomoc wnioskują wspólnie.

W takiej sytuacji wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi mieć wartość co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.

Dofinanowanie wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy:
- o pomoc ubiega się młody rolnik,
- gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wysokość wsparcia jest zależna od rodzaju inwestycji i maksymalnie, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi:
-
900 tys. zł w inwestycjach, związanych z rozwojem produkcji prosiąt;

- 500 tys. zł dla inwestycji, związanych z rozwojem produkcji mleka krowiego i rozwoju produkcji bydła mięsnego.

Limity pomocy nie łączą się.

(rpf) Anna Kamińska / MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama