-1.4°C

Czy mięso z terenów, gdzie stwierdzono ASF jest bezpieczne dla człowieka?  fot. fotolia

Czy mięso z terenów, gdzie stwierdzono ASF jest bezpieczne dla człowieka? 

Napisał  Lip 10, 2018

Konserwy z mięsa zwierząt z terenów objętych zagrożeniami związanymi z ASF, pochodzą tylko od zwierząt zdrowych – zapewnia resort rolnictwa.

Pojawiło się stanowisko ministerstwa rolnictwa, które (zdaniem ministerstwa), powinno rozwiać wątpliwości dotyczące ASF i produktów z mięsa świń z terenu, gdzie zlokalizowano dotychczas przypadki afrykańskiego pomoru świń, z którego dowiadujemy się, że tylko zdrowe i przebadane zwierzęta mogą być poddawane ubojowi w rzeźni.

Dalej MRiRW podaje, że świnie, u których stwierdzono ASF podlegają zabiciu, a ich zwłoki zniszczeniu lub unieszkodliwieniu pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Nie mogą one stanowić surowca do produkcji żywności.

Przed wysyłką świń do rzeźni są one dokładnie badane przez lekarza weterynarii. Próbki krwi pobierane są do badań laboratoryjnych w celu stwierdzenia braku zarażenia wirusem ASF.

Skierowane do uboju są tylko te świnie, które uzyskały zadowalające wyniki takich badań w celu pozyskania mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Przepisy unijne oraz krajowe dopuszczają produkcję i wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt (w tym przypadku ASF).

Jednakże warunkiem koniecznym jest spełnienie określonych wymagań, dotyczących ich produkcji i wprowadzenia na rynek. 

Konserwy nie mogą pochodzić z gospodarstwa, w którym stwierdzono chorobę ASF lub jest podejrzenie tejże choroby.

Możliwe jest zastosowanie metod obróbki pozyskanego mięsa, na przykład obróbki cieplnej w hermetycznie zamkniętym opakowaniu.

W przypadku wirusa ASF obróbka ta ma na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się choroby wśród zwierząt.

Należy zwrócić szczególną uwagę, że wirus ten nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi. 

Pozyskiwanie i produkcja mięsa wyłącznie od zdrowych świń z gospodarstw, w których nie stwierdzono choroby ASF oraz termiczne przetworzenie mięsa w postaci konserwy, daje pełną gwarancję bezpieczeństwa produktu.

(rpf) Anna Kamińska / na podstawie informacji MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama