12.5°C

partnerzy:

reklama
Rada UE o suszy w Polsce. Będzie pomoc? fot. Paweł Pąk

Rada UE o suszy w Polsce. Będzie pomoc?

Napisał  Lip 18, 2018

Polska apeluje do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnych działań prawnych w sprawie suszy. Komisarz Phil Hogan proponuje rozwiązania, które mają pomóc gospodarzom przetrwać ten sezon.

Temat suszy w Polsce pojawił się na posiedzeniu Rady Ministrów rolnictwa UE. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił trudną sytuację gospodarzy i opowiedział o stratach, jakie ponieśli w tym roku.

Phil Hogan, unijny komisarz zaznaczył, że KE przygląda się sytuacji na rynkach rolnych. - Rolnicy otrzymają wyższe w tym roku zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich w wysokości 70% należnych kwot płatności bezpośrednich oraz 85% w ramach działań obszarowych PROW – podaje resort rolnictwa.

Gospodarze zwolnieni będą z niektórych zobowiązań, które wynikają z zazielenienia. Dla rolników dostępna będzie pomoc de minimis. Na posiedzeniu Rady Ministrów rolnictwa UE rozmawiano również o nowych propozycjach legislacyjnych WPR po 2020 roku.

- Nowy model wdrażania WPR poprzez plan strategiczny wymagać będzie wielu dodatkowych analiz i ocen, co nie służy uproszczeniu. Zaproponowana wspólna dla obu filarów procedura zatwierdzania i zmiany planu strategicznego rodzi ryzyko opóźnień lub wręcz braku możliwości uruchomienia na czas płatności bezpośrednich – podkreślił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak podaje resort rolnictwa w dalszej dyskusji nad nową WPR po 2020 roku, nasz kraj „promować będzie utrzymanie w systemie płatności bezpośrednich wyłączenia z warunkowości dla małych i innych gospodarstw, które już dziś, z uwagi na swoją strukturę (np. mozaikowatość gleb, tradycyjne metody agrotechniki) w oczywisty sposób realizują funkcje środowiskowe”.

Elżbieta Mikołajczyk, źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama reklama