12.5°C

partnerzy:

reklama
1/6

Przez rok ceny skupu produktów rolnych spadły o 3,9%

Napisał  Lip 20, 2018

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, w czerwcu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 2,0%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 3,9%.

Poziomy cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach

W czerwcu 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych. Niższe były ceny jęczmienia, ziemniaków, żywca wołowego i mleka. 

W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe, wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego i żywca drobiowego.

Na targowiskach odnotowano odmienną tendencję, w skali miesiąca ceny większości produktów były niższe. Wzrosły jedynie ceny żywca wieprzowego, jałówek jednorocznych i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego, krów dojnych i jałówek jednorocznych.

Ceny podstawowych produktów rolnych

W czerwcu 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 68,60 zł/dt i były wyższe o 2,0% niż przed miesiącem, ale niższe o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (80,15 zł/dt) były niższe o 1,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 1,4% niższe od ubiegłorocznych.

Za żyto w skupie płacono 58,05 zł/dt, tj. o 0,2% więcej niż przed miesiącem, ale o 4,7% mniej w odniesieniu do czerwca 2017 r. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca były niższe o 2,4% i wyniosły 63,67 zł/dt, natomiast na przestrzeni roku odnotowano spadek o 1,7%. 

W czerwcu 2018 r. ceny jęczmienia w skupie (65,47 zł/dt) były niższe o 1,1% zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i przed rokiem. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 75,02 zł, tj. o 0,8% mniej niż przed miesiącem i o 0,2% mniej niż w tym samym okresie 2017 r. 

Ceny pszenżyta w skupie (63,72 zł/dt) były wyższe od poprzedniego miesiąca o 2,1%, ale w porównaniu z czerwcem 2017 r. o 4,2% niższe. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 69,62 zł, tj. o 1,3% mniej zarówno niż przed miesiącem, jak i przed rokiem.

W czerwcu br. ceny owsa w skupie (54,41 zł/dt) w porównaniu z poprzednim miesiącem były o 2,1% wyższe, ale w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego spadły o 4,9%. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 64,99 zł i była niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,2%, a w porównaniu z takim samym okresem poprzedniego roku spadła o 2,8% . 

W skupie za ziemniaki płacono 56,08 zł/dt., tj. o 12,5% mniej niż przed miesiącem i o 10,2%
w skali roku. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 84,95 zł, o 0,2% mniej niż przed miesiącem i o 4,2% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,64 zł/kg i były wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,3%, a w stosunku do czerwca ubiegłego roku spadły o 17,4%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,09 zł, tj. więcej o 4,1% niż przed miesiącem, lecz o 4,0% mniej niż przed rokiem.

Za prosię na chów na targowiskach płacono 181,37 zł/szt. Cena ta kształtowała się prawie na tym samym poziomie co przed miesiącem, lecz była niższa o 3,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W czerwcu 2018 r. poprawiła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,3 wobec 6,8 przed miesiącem), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (6,2 wobec 5,9 przed miesiącem). 

Ceny skupu żywca wołowego (6,49 zł/kg) spadły w skali miesiąca o 2,0%, a w skali roku  wzrosły o 4,3%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,11 zł/kg i były niższe o 1,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 1,9% wyższe w odniesieniu do poprzedniego roku. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,78 zł/kg i były wyższe o 5,6% w skali miesiąca i o 1,2% w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 128,52 zł, tj. o 0,5% mniej niż przed miesiącem i o 3,4% więcej niż przed rokiem.

(rpf) Paweł Pąk / GUS

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama
reklama