FarmNet OkiemRolnika Screening OK

 

14.7°C

partnerzy:

reklama

Susza: jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc?

Napisał  Sie 08, 2018

Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą lub powodzią wynoszące co najmniej 30%, będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach ARiMR o pomoc.

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji na powierzchnię upraw.

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy? Wsparcie w ramach formuły de minimis – w przypadku, gdy poniesione przez rolników straty będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo średniej rocznej produkcji roślinnej. Pomoc poza formułą de minimis skierowana będzie do tych gospodarstw, w których szkody przekroczą 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Warunkiem uzyskania pomocy będzie oszacowanie szkód przez komisję powołaną do tego zadania przez wojewodę (właściwego ze względu na miejsce wystąpienia poniesionych strat). Wsparcie zostanie pomniejszone o 50%, jeśli co najmniej połowa powierzchni upraw w gospodarstwie (z wyłączeniem pastwisk i łąk) nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk takich jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina.

Stawkę pomocy przyznanej na 1 ha ogłosi minister rolnictwa nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem terminu składania do ARiMR wniosków o przyznanie wsparcia. Protokół oszacowania szkód musi zostać sporządzony na formularzu, który znaleźć można na stronie resortu rolnictwa.

- W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie – informuje ministerstwo rolnictwa.

Jeśli straty wyliczone w protokole są niższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, gospodarz może ubiegać się o dotację na powierzchnię upraw wynikającą z protokołu o uwzględnienie szkód wyłącznie w produkcji roślinnej.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama
reklama