10.3°C

Jak zdobyć 100 tysięcy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej? fot. Paweł Pąk

Jak zdobyć 100 tysięcy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Napisał  Wrz 11, 2018

Od 15 października do 13 listopada będzie można składać wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – informuje ARiMR. Premia, o jaką mogą ubiegać się rolnicy wynosi 100 tys. zł. Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020.

Tegoroczny nabór wniosków to drugi z kolei przewidziany dla całego kraju. Poprzedni przeprowadzony został w 2017 roku. Kto może starać się o premię? Wsparcie przewidziane jest dla rolników, domowników, małżonków rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (przez co najmniej 12 miesięcy).

Pomoc mogą uzyskać również beneficjenci albo małżonkowie beneficjentów korzystający z „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Czym może zajmować firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu? Może to być np. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedaż produktów nierolniczych, rzemiosło, rękodzielnictwo, prowadzenie obiektów noclegowych, turystycznych, czy też usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

Pomoc przysługuje również na założenie firmy, która będzie prowadzić działalność informatyczną, architektoniczną i inżynierską, oferować usługi związane z księgowością, rachunkowością, usługi audytorskie czy też techniczne.

Jak informuje ARiMR, każdy złożony wniosek poddany będzie ocenie punktowej. - Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – podaje ARiMR.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: ARiMR 

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama