10.3°C

1/5

Minister apeluje: nie nakładajcie kar na rolników!

Napisał  Wrz 12, 2018

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwraca się z apelem do przedsiębiorców, aby nie dochodzili roszczeń odszkodowawczych i nie nakładali kar na rolników. Przez dotkliwą suszę i niższe plony farmerzy mają ogromne problemy z wywiązaniem się z zawartych umów kontraktacyjnych.

Minister apeluje do przedsiębiorców, aby w takich sytuacjach umożliwili rozliczenie tych umów w inny sposób np. innym towarem. Kolejnym pomysłem, jaki proponuje resort rolnictwa jest przeniesienie niedostarczonych przez rolników produktów na kolejne zbiory.

- Zwracam się z apelem do przedsiębiorców, z którymi rolnicy zawarli umowy, o niedochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym niestosowanie kar umownych, z tytułu niedostarczenia przez rolników wymaganych ilości produktów rolnych, jeżeli z przyczyn niezależnych od rolników nie mogli oni w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań – apeluje minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister Ardanowski wzywa producentów rolnych do zawierania – zamiast innych umów cywilno-prawnych - takich umów kontraktacyjnych, które najbardziej odpowiadają specyfice prowadzonej przez nich działalności. Wzór przykładowej umowy kontraktacyjnej znajduje się na stronie resortu rolnictwa.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama