10.3°C

1,5 mld złotych na pomoc suszową dla rolników

Napisał  Wrz 13, 2018

1,5 mld złotych – tyle środków rząd przeznaczył na pomoc dla gospodarzy, którzy ponieśli straty z powodu suszy. Na jakie wsparcie mogą liczyć poszkodowani rolnicy?

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podał stawkę pomocy dla farmerów, których straty oszacowane zostały na 30-70 proc. Ci gospodarze otrzymają 500 zł/ha. Na większe odszkodowanie mogą liczyć rolnicy, którzy ponieśli szkody sięgające 70 proc. Będzie to 1000 zł/ha. Te kwoty zostaną zmniejszone o połowę, w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50 proc. upraw.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie przekazane rolnikom, których straty wynoszą 70 proc. i więcej. Nabór wniosków o odszkodowania dla nich rusza 14 września. Farmerom, którzy ponieśli szkody w wysokości 30-70 proc. i dopełnią wszystkich formalności (złożą wnioski wraz z protokołami oszacowanych strat) odszkodowania będą wypłacane przez ARiMR od 26 września.

Na pomoc dla rolników rząd przeznaczył 1,5 mld zł. To rekordowa kwota odszkodowań suszowych, najwyższa w historii polskiego rolnictwa. - Historyczna wysokość pomocy suszowej pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, które poniosły straty w wyniku tegorocznej suszy. To ponad trzykrotnie większa pomoc od tej, która była udzielona w 2015 roku, kiedy to ówczesny rząd przeznaczył na ten cel 450 mln złotych – podkreślił podczas wczorajszej konferencji prasowej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Poszkodowani przez suszę gospodarze mogą liczyć również na inne formy wsparcia. Mogą m.in. ubiegać się o umorzenie lub odroczenie terminu płatności składek KRUS, rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: MRiRW 

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama