1.6°C

Ubezpieczenie upraw – jakie zmiany? fot. Paweł Pąk

Ubezpieczenie upraw – jakie zmiany?

Napisał  Wrz 19, 2018

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zaproponowane rozwiązania mają doprowadzić do tego, że więcej producentów rolnych będzie mogło zawierać umowy ubezpieczenia swojej produkcji – z dopłatą z budżetu państwa do składki ubezpieczenia – zawierające ryzyko suszy.

Rolnicy sami podejmą decyzję, na ile chcą ubezpieczyć się od ryzyka suszy. Sami również wybiorą poziom zmniejszenia takiego odszkodowania albo o : 20, 25 albo 30 proc. kwoty ubezpieczenia - za mniejszą składkę. Zachowany ma zostać nadal udział własny rolnika w ubezpieczeniu wynoszącym 10 proc. wartości poniesionych strat w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk (z wyłączeniem suszy).

- Nowe przepisy powinny przyczynić się do większego zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy – przez możliwość ubezpieczenia w dostępnej cenie – co w praktyce powinno prowadzić do zwiększenia powierzchni ubezpieczonych upraw – podaje resort rolnictwa.

Zaproponowane przez rząd przepisy, nie będą obciążeniem dla budżetu państwa – dopłaty do ubezpieczeń zostaną utrzymane na obecnym poziomie.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: MRiRW 

reklama reklama reklama reklama reklama