0.3°C

Jakie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w IV kwartale? fot. Paweł Pąk

Jakie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w IV kwartale?

Napisał  Wrz 19, 2018

KRUS podał wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników, które obowiązują w czwartym kwartale tego roku.

Jak podaje KRUS, w czwartym kwartale tego roku wysokość składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie: ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pozostaje na tym samym poziomie, co w trzecim kwartale. Wysokość takiej składki wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Wysokość ubezpieczenia emerytalno-rentowego również nie zmieniła się i wynosi - 91,00 zł miesięcznie. - Również dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych pozostaje na tym samym poziomie, co w III kwartale 2018 roku – informuje KRUS.

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kwartału (za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu czyli rolnika, małżonka rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych) także bez zmian - 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Składka należna za domownika w gospodarstwie, które stanowi samoistny dział specjalny produkcji rolnej oraz pomocnika rolnika wynosi 142 zł miesięcznie.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: KRUS 

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama