14,3°C

reklama
reklama
Resort rolnictwa: Jasne zasady szacowania strat fot. Paweł Pąk

Resort rolnictwa: Jasne zasady szacowania strat

Napisał  Paź 01, 2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypomina o zasadach szacowania strat.

– komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW – informuje ministerstwo – przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, na podstawie informacji producenta rolnego, na stronie 3 protokołu szacowania szkód.

Regulacje te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 poz. 187, z późn.zm.). Zgodnie z  § 5  ust. 5 rozporządzenia protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(rpf) Paweł Pąk

Udostępnij:

Skomentuj