KRUS: Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników fotolia

KRUS: Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników

Napisał  Paź 02, 2018

KRUS wraz z MRiRW poinformowały o podjęciu decyzji o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Obie instytucje wskazują na duże zainteresowanie taką formą ubezpieczenia oraz na bardzo dobre jej przyjęcie przez rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ocenia, że dzięki działaniom prewencyjnym prowadzonym przez KRUS, oraz coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej - ryzyko wypadków i ich liczba maleje. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy narażone są na zwiększone ryzyko wypadków i wymagają szczególnej ochrony ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała w okresie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w 100% przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznym rolników.

(rpf) Paweł Pąk / KRUS

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia